מכירת חמץ תשפ"ד

באתר "הללויה"

לפני מילוי הפרטים נא קראו את ההנחיות (ובפרט בדבר עשיית הקניין), כדי שמכירת החמץ תהיה תקפה ביותר.
את החמץ שמתכוונים למכור יש לסגור היטב ולסמן בצורה ברורה שהוא : “מכור לגוי”, וזאת כדי שלא ייגשו אליו בטעות בחג הפסח, (וכך גם באיזור האישי שבמקום העבודה, במחסן וכו’).
המכירה באמצעות טופס זה תתאפשר עד יום ראשון, י”ג בניסן תשפ”ד (21.4.24) בשעה 23:59 . לאחר שעה זו ייתכן ולא ניתן יהיה עוד, למכור חמץ דרך טופס זה.
*מכירת החמץ דרך טופס זה היא לתושבי ישראל בלבד.

מכירת חמץ - שטר הרשאה

אני החתום מטה, נותן כוח ורשות לרב מאור דוד כהן, רב עמותת : “הללויה” (באתר haleluya.co.il),  ורב בית  הכנסת “אחוזת הנשיא” ברחובות, ועושה אותו שליח ומורשה במקומי למכור ולהשכיר, בעצמו, או על ידי שלוחו ושליח-שלוחו, עד מאה שלוחים, כל מיני “חמץ” ו”תערובות חמץ” ו”חשש חמץ” שלנו, הן הנמצא ברשותנו, בכל מקום שהוא, ו/או ביד אחרים, או שיש לנו חלק וזכות בהם, או שהם רק פקדון ביד אחרים. וכן, אנו מייפים כוחו שישכיר לנכרי כל המקומות שהחמץ מונח שם.

ובזה אנו מגלים דעתנו, שכל חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ השייך לנו, יימכר לנכרי בכל אופן שיהיה, הן מצד שליחות והן מצד זכייה, שזכין לאדם שלא בפניו, וכן ביד השליח למכור החמץ האמור לעיל בכל מחיר שירצה לפי חוות-דעתו, ויהי ממכרו קיים, ותהא ידו כידינו, ועשייתו כעשייתנו, ופיו כפינו.

בשלב זה כבר לא ניתן למכור חמץ דרך אתרנו!

כל הטפסים שמולאו עד כה, יימכרו לגוי ביום יד לפני זמן ביעור חמץ בע”ה.

נא לוודא כי המקומות שהחמץ בהם – מוכרים וידועים ככל האפשר.

פסח כשר ושמח.

בשלב זה לא ניתן עוד למכור חמץ באתר - בברכת פסח כשר ושמח!

ההרשמה התבצעה וצוות הללויה ירשום את האותיות בספר עבור החיילים הגיבורים שלנו. יחד ננצח.

שימו לב!

כדי לכתוב ספר תורה וכדי להמשיך ולעמול אנו זקוקים לעזרתכם

השקיעו מספר דקות והוסיפו זכויות לעם ישראל