יום רביעי, י”ח תמוז התשפ”ד
Search
Close this search box.

ואני תפילתי פרק 31 הרב מאיר ערד בפרק קמז בתהילים

הרב מאיר ערד על משמעות התפילה והכוונות בה על פי פשט, דרש, רמז וסוד והשבוע: על המזמור קמ”ז מהתהילים “הללויה כי טוב זמרה אלוקינו כי נעים נאווה תהילה” כל זאת ועוד רק באתר הללויה

שלום וברכה אנחנו ממשיכים בסדר התפילה פסוקי דזמרה פסוקי התהילים שאומרים לפני התפילה ואנחנו נמצאים בפרק תהילים מקמ”ז. נקרא את המזמור ונסביר את בפשט של הדברים וקצת בתכני החסידות שמובנים במזמור הזה.

במזמור הזה אנחנו משבחים את הקב”ה “כי טוב זמרה, נעים נאווה תהילה” – נעים ונחמד להלל ולשבח את הקב”ה

“בונה ירושלים ה’ נדחי ישראל יכנס” – המזמור הזה בעצם מתארים את האמונה שלנו בקב”ה שהקב”ה יבנה את העיר ירושלים הכוונה בעיקר לבנות את בית המקדש שהוא הבית המרכזי של ירושלים ושל העולם כולו הבית של ה’. בזמן הגאולה יבנה ויקבץ את עם ישראל מכל קצוות תבל.

“הרופא לשבורי לב ומכבש לעצמותם” הקב”ה הוא הרופא של עם ישראל, עם ישראל בגלות נשבר ומדוכא ה’ יאסוף את עם ישראל וירפא את שבריו הפנימיים את כל הצרות והיסורים שעם ישראל עבר את העצם שלו הוא יחבוש את העצם שלו וירפא אותו.

“מונה מספר לכוכבים לכולם שמות קרא” – משבחים את הקב”ה שיודע את מספר הכוכבים יש המון והוא יודע את מספרם ולא רק זה אלא לשכולם שמות יקרא לכל אחד מהכוכבים הוא מונה שם. המדרש אומר שהכוכבים הם בעצם משל לעם ישראל. עם ישראל נמשלו לכוכבים. זה שהקב”ה מונה מספר לכוכבים זה מראה את החשיבות שיש לכוכבים בפני הקב”ה וזה מסמל את החשיבות של עם ישראל שנמשלו לכוכבים. כשמונים דבר במספר זה מראה שהדבר חשוב. יש לאדם משהו והוא סופר אותו אז זה מראה שהוא חשוב לו ובעל ערך. אם הוא אומר לא משנה כמה בדיוק יש תראה תקח כמה שיש זה מראה שהדבר פחות חשוב. אבל אם הוא סופר עוד אחד ועוד אחד זה יוצר חשיבות ויש לזה גם משמעויות הלכתיות. אם דבר נמנה הוא לא בטל בהיתר. אם דבר נוהגים לספור אותו והוא בעל חשיבות אז הוא לא בטל באופן רגיל בדרך רגילה ויש משהו במניין של החשיבות שהוא יוצר חשיבות לדבר שהוא לא יהיה בטל. עם ישראל, הקב”ה מונה אותם, כמו שהוא מונה מספר לכוכבים. הוא מונה את עם ישראל ויוצר להם חשיבות והם מפוזרים בין אומות העולם ובין הגויים אך הם לעולם לא בטלים. הם חשובים לכולם שמות יקרא לכל אחד ואחד מהכוכבים הוא קורא שם שגם שם זה עניין של חשיבות לכל אחד יש את ההגדרה שלו ואת השם שלו. גם לעם ישראל הקב”ה נותן שמות לכל אחד ואחד ויש לו חשיבות לכל אחד באופן פרטי.

“גדול אדוננו ורב כוח לתבונתו אין מספר” – לגדולה שלו ולחכמה שלו אין גבול

“מעודד ענוים ה’ משפיל רשעים עדי ארץ” – את הענווים הקב”ה יעודד וירים את הרשעים הוא ישפיל.

“ענו לה’ בתודה זמרו לאלוהינו בכינור” – צריך להודות לקב”ה להלל ולשבח אותו בכסה וכינור

“המכסה שמיים בעבים המכין לארץ מטר המצמיח הרים חציר נותן לבהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו” – הוא נותן את לבהמות מה שצריכים ואת הגשם שיורד איך העננים נוצרים ומתגשמים לבני עורב – גם לבנים של העורב שכמובן זה שהעורב הוא אכזרי שלא מרחם על בניו אבל הק”בה גם על בני העורב המוזנחים הקב”ה דואג ונותן להם את כל צורכם

“לא בגבורת הסוס יחפץ לא בשוקי האיש ירצה” – הוא לא רוצה את מי שבוטח בסוס, בגשמיות, בחוזק הפיזי, בשוקי האיש, בגוף שלו

“רוצה ה’ את יראיו את המיחלים לחסדו” – את אלו שיראיםלה’ אלו שמיחלים כבר לראות את פניו

“שבחי ירושלים את ה’ הללי אלוקיך ציון” – ירושלים תשבח את הקב”ה כמובן הכוונה כגם לעם ישראל הנמצא בירושלים . עם ישראל נקרא בשם ציון, ציון מלשון סימן, עםישראל הם היסמן של הקב”ה בעולם.

“כי חזק בריחי שעריך ברך בנייך בקרבך” – סוגר את ציון את ירושלים במנעולים בבריחים כדי שעם ישראל יהיה בתוכו מוגן. זה מסמל שה’ נותן שפע לעם ישראל אל הוא דואג שהשפע הזה יהיה מוגן גם מהקליפות גם מאומות העולם לכן הוא שם לזה איזה גבול, בשם אלוקים. אני אלוקיך ציון. השם אלוקים זה מסמל את מידת הדין והגבורה והוא זה שחיזק בריחי שעריך. הגבול הזה מחזק את השערים נעולים לפעמים אדם נותן שפע אבל השפע שהוא נותן והנתינה שלו הופכים להיות שליליים אז צריך תמיד לדאוג שהנתינה תהיה בדברים חיוביים לכן מחזק שערייך.

“ברך בניך בקרבך השם גבולך שלום” – יש בגבול של עם ישראל שלום שחלילה אומות העולם והאויבים לא יוכלו לפגוע בעם ישראל.

“חלב חיטים ישביעך” – הוא יתן לעם ישראל את החיטים המשובחים ביותר.

“השולח אמרתו ארץ עד מהרה ירוץ דברו” – ה’ מצווה דבר אז הדבר שהוא מצווה קורא במיידי.

“הנותן שלג כצמר כפור כאפר יפזר” –הוא יוריד לארץ שלג שנראה כמו צמר, את הטיפות הקפואות גם אותן הוא יפזר על האדמה.

“משליך קרחו כפיתים לפני קרתו מי יעמוד” – גורם למים שעל האדמה לקפוא כפתיתי קרח, לפני הקור של הקב”ה אף אחד לא יכול לעמוד בגלל גדולתו העצומה.

“ישלח דברו וימסם” – כשהוא ירצה להמיס את השלג הוא יגיד על ידי ציווי וישר השלג ימס.

“ישב רוחו יזלו מים” – המים הקפואים יהפכו להיות נוזלים.

מסיים דוד המלך “מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל” – הקב”ה מצווה אותנו לעשות מצוות בדרך מגיד דבריו, דורשים על הפסוק הזה שמה שה’ מצווה אותנו הוא בעצמו גם כן עושה. כל מצווה שהוא אומר לנו לעשות גם הוא כביכול מקיים. ונותנים לזה דוגמא במצוות תפיליו. אנחנו מניחים תפילין גם הקב”ה מניח תפילין כביכול לא בגשמיות רק ברוחניות כי אין לו דמות הגוף. אבל כמו שאנחנו מניחים תפילין גם הקב”ה זוכר אותנו על ידי זה ומדובר על זה מה כתוב בתפילין של הקב”ה? בתפיליו שלנו כתוב “שמע ישראל ה’ אלוקינו ה’ אחד” משבחים ומהללים את הקב”ה ומה כתוב בתפילין של הקב”ה כביכול “מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ” אנחנו מהללים ומשבחים אותנו והקב”ה מהלל ומשבח את עם ישראל.
“לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום הללויה” – את כל המשפטים האלו הוא לא עשה לאומות האחרות. אלו משפטים וחוקים של התורה שאנחנו ישראל זכינו שנתנה לנו התורה וכל השפע הגדול מתוך האהבה הגדולה שאנחנו הבנים שלו שאותנו הוא אוהב ולנו הוא ממשיך את כל השפע.

נעצור כאן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ההרשמה התבצעה וצוות הללויה ירשום את האותיות בספר עבור החיילים הגיבורים שלנו. יחד ננצח.

שימו לב!

כדי לכתוב ספר תורה וכדי להמשיך ולעמול אנו זקוקים לעזרתכם

השקיעו מספר דקות והוסיפו זכויות לעם ישראל