יום רביעי, י”ח תמוז התשפ”ד
Search
Close this search box.

ארבע אמות של הלכה שיעור 7 הרב יהודה לייב נחמנסון

“משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים” – כשאנחנו רוצים לחפש לשמח מישהו לפורים רוצים לשמח דווקא את האנשים האלו שהם הכי הכי מסכנים. לתת למי שבאמת צריך .

ארבע אמות של הלכה שיעור 7

שיעור מיוחד לפורים מפי הרב נחמנסון באתר הללויה: מה יעשה אדם ששולח מנות אך המקבל לא רוצה במשלוח? האם יוצא ידי חובה אם המקבל מחזיק את המשלוח בידיו? למי עדיף לשלוח? כל זאת ועוד רק באתר הללויה

שלום עליכם לכל הצופים היקרים והנכבדים של האתר המיוחד והמשוכלל הללויה

אנחנו רוצים ללמוד משהו שקשור על פורים אז אני רוצה לשתף אתכם בחוויה שעברתי בפורים של שנה שעברה יותר נכון קצת אחרי פורים של שנה שעברה הסיפור לא היה בארץ ישראל אבל הוא בא לשאלה בארץ ישראל.
מעשה שהיה כך היה: אדם שלא עלינו ולא עליכם שהה בחג הפורים בבית רפואה גם זה יכול לקרות אנחנו מתפללים על כל החולים שירגישו שמחת פורים איפה שהם נמצאים. אותו אדם הצטייד במגילה והצטייד גם בקופת צדקה שתי מצוות עיקריות שיכל לקיים. קריאת מגילה הוא קרא בעצמו ואת המתנות לאביונים הוא שם בקופה כי עניים יהודיים הוא לא מצא שם. בית רפואה נידח. מה שקרה זה שכל היום הוא מחפש איזה יהודי אחד לרפואה לתת לו משלוח מנות והוא לא מוצא. עוד שעה עוברת ועוד שעה עוברת ועוד שעה עוברת והוא לא מוצא למי לתת משלוח מנות. אז באמת אם הוא היה שואל אותי קודם הייתי אומר לו:”יש לך קרובי משפחה? תגיד להם בטלפון שישלחו לאיזה אדם ותצא ידי חובה” אבל הוא מאיזה סיבה לא שאל או מאיזה סיבה שלא תהיה המשיך לחפש יהודים ובערוב היום, שתי דקות לפני השקיעה, כמו שהחב”דניקים עומדים להנחת תפילין הוא עמד ככה איפה שנכנסים האנשים בלובי של הבית רפואה ושואל כל אחד אם הוא יהודי.

מה זה משלוח מנות?

אז איזה אחד שלא נראה יהודי אומר לו כן אני יהודי. אז הוא אומר לו איזה יופי, קח , הנה משלוח מנות בשבילך! התחיל לשפוך עליו איזה טוב שמצאתי אותך! התחיל לגפף אותו וההוא נבהל, איזה אמריקאי כזה מה אתה רוצה מהחיים שלי? מה אתה רוצה ממני ? וההוא ממשיך, לא זה משלוח מנות בשבילך. והאמריקאי אומר בנימוס קר, אני לא צריך. וההוא ממשיך, לא זה מצווה אני אסביר לך, מושיב אותו בצד וההוא מסתכל ומנסה להבין ולא מבין הוא לא יודע מה זה פורים לא יודע מה זה משלוח מנות לא יודע כלום אז ההוא שם לו את המשלוח מנות על הברכיים ומתחיל להסביר לו אבל השקיעה כבר ירדה. אז המשלוח מונח על ההוא בברכיים אחרי חצי שעה שהם משוחחים אותו אדם הבין הסכים לקבל אבל זה כבר היה מוצאי פורים. אותו אדם התקשר לשאול אם יצא ידי חובה של משלוח מנות בפורים? בשקיעה האדם לא אמר שהוא מוכן לקבל הוא לא יודע מה זה בכלל והוא לא לקח את זה בידיים אני שמתי לו את זה על הברכיים אז האם יצאתי ידי חובה? אז אמרתי לו אני חושב שאפשר להגיד שיצאת ולמדתי את זה מהגמרא מסכת בבא בתרא, לא מסכת מגילה. על מה מספר בבא בתרא בדף מא’ ? על רב אנן. רב אנן היה לו שדה ליד השכן, יום אחד בא נהר שטף את השדות והיה להם איזה סימן הבדל בין שדה של השכן לבין השדה של רב אנן וכנראה שהסחף של הגשם סחף חצי מטר את הסימן. אף אחד מהם לא הבחין בזה, לא השכן ולא רב אנן. עברו ימים, רב אנן החליט שהוא רוצה לעשות גדר לשדה שלו, אז הוא הזמין גדרות והוא צריך עזרה מהשכן שיעזור לו להרכיב את הגדר אז הוא מבקש מהשכן שיעזור לו והוא עוזר לו. אחרי כמה זמן מישהו הלך לפתוח את הרשימות את המפות לראות מה קורה והתברר שחצי מטר לטובת רב אנן מהשכן. אז רב אנן אומר מה אני צריך להחזיר? ההוא נתן לי, הוא עזר לי אפילו לבנות את הגדר. אומר השכן אני לא התקנתי אני לא ידעתי. אומר רב אנן, טוב, לא ידעת אז נחזיר חזרה. בא הנימוקי יוסף, הר”ן ואומר מה היה קורה אם השכן היה יודע ורב אנן לא היה יודע, כלומר השכן היה יודע שהיה סחף ורב אנן היה מבקש תעזור לי לבנות גדר והשכן יודע שזה עוד חצי מטר לצד שלו. אז אומר הר”ן חידוש נפלא, שאם אדם יודע משהו והוא עוזר לשני אז הוא ויתר. אז זה נחשב שהשכן ויתר. אז שואל הרב אבל זה שקנה את הגדר לא יודע והר”ן אומר דבר מענין, מספיק שיהיה דעת מקנה, לא צריך דעת קונה. אז אמרתי לאותו אדם, הנה אתה נמצא בחג הפורים אז צריך שיהיה דעת מקנה, אתה הקנת לו את אותה דעת אז הקנת לו. הוא לא ידע מה זה פורים הוא לא ידע מה זה משלוח מנות הוא לא ידע כלום אבל מספיק שתהיה דעת מקנה ברגע שיש דעת מקנה הכל עובד כמו שצריך הכל תקין והכל בסדר.
זה שונה למשל מקידושי אישה, בקידושים האיש מקדש את האישה וכאילו קונה אותה, פה לא יעזור שיהיה רק דעת האישה ולא דעת האיש, כאן צריך ערבות הדדית צריך שכל אחד מהם יסכים כי צריך את הדעה של שניהם. זה משהו שיתופי. לעומת זאת לא עלינו גט, ההלכה אומרת שמספיק שהבעל רוצה לתת את הגט, אז גם אם האישה לא היה בדעתה לקבל אז מעיקר הדין יוצאים מידי חובה ומספיק דעת מקנה ולא דעת קונה ויצאנו ידי חובה.

מצוות משלוח מנות

מה שחשוב לי להדגיש, אמנם זה סיפור מעניין, אבל הנקודה היא שאנחנו הולכים לחלק משלוח מנות ודופקים על הדלתות ואין אנשים, האנשים בורחים או שהם יצאו לסבב של משלוח מנות ולכן אנחנו לא תופסים אותם או שהם ברחו מהמשלוח מנות מההתחייבות… אז קודם כל מצוות משלוח מנות היא מצווה מאוד יקרה. פעם אמר לי ליצן, אני יכול להיות פטור ממשלוח מנות כי אני ביום יד’ אהיה בירושלים וכשיגיע יום טו’ אחזור לשפלה, וכך אהיה פטור ממשלוח ממנות ומתנות לאביונים אני נמצא איפה שאין חיוב אמרתי לו ייתכן שאתה פיקח אבל אתה מפסיד מצוות של פעם בשנה.
אז אמרנו שלפעמים האנשים לא בבית אז משאירים את המשלוח ליד הדלת. ההלכה אומרת שארבע אמות של הדירה של הבנאדם קונות לו אז זה יקנה אבל צריכים שני תנאים מאוד קשיחים:
תנאי אחד זה שזה לא ייגנב משם. תנאי שני הוא צריך לדעת מי נתן את המשלוח. אז משאירים פתק מי נתן לו את המשלוח ואז קיימתי את המצווה אפילו אם יקבל את המשלוח שבועים אחרי פורים. למה? כי אתה זיכית את זה בפורים לחצר שלו אז הוא קנה את זה זה כבר שלו אם זה יגיע אליו בסופו של דבר ולא יגנב אז הוא זכה וקיבל ברגע שזה הגיע אליו הכל בסדר אז למה הוא צריך לדעת שזה ממני ? מכיוון שבעל מנות הלוי כותב שאחת הסיבות שהקב”ה ציווה אותנו לתת משלוח מנות זה כדי שיהיה לנו אהבה אחווה שלום ורעות. כשאני מקבל משלוח מנות ולא יודע ממי זה לא מוסיף באהבה אחווה שלום ורעות במעשה בפועל כי אני לא יודע מי נתן לי את זה. לכן זה מאוד חשוב לא רק שאני שם ליד הדלת לא רק שאני שם אצל השכנים אלא גם שאני נותן לאדם בידיים אחר כך הוא לא מזהה אין לו זמן, מי נתן? הבת שלו קיבלה הבן שלו קיבל אבל ברגע שהוא יראה את הפתק הוא יזכר אה, הם שלחו לי את המשלוח מנות, וזה יוסיף באהבה אחווה שלום ורעות ולכן זה מנהג יפה מאוד של אלו שכותבים למשפחת פלוני פורים שמח מאת משפחת אלמוני. כן בהחלט זה דבר חשוב כי בתוך הבליל של המשלוחי מנות שאנחנו שולחים ואנחנו מקבלים אנחנו לא בדיוק זוכרים מי נתן ומה נתן וכן הלאה ולכן כדי להרבות אהבה אחווה שלום ורעות זה כדאי. ולפעמים גם ראיתי מקרה שבנאדם נתן משלוח יפה וגם קיבל משלוח יפה ואז הוא בודק אני נתתי להם, הם החזירו לנו חזרה? והאלו החזירו לנו חזרה? ואז מתחילים כל העמלקים מהצד השמאלי של היצר הרע , פה יש אם כתבת פהיש את השם משפחה ותמיד זה נשאר נקי ונשאר טוב ושה’ יעזור שתמיד המצוות שאנחנו עושים רק ירבו שלום אהבה אחווה ורעות ביננו.

המשמעות האמיתית של המשלוח

ועוד דבר אחרון שאני רוצה להזכיר בנוגע לפורים שזה חשוב וחשוב מאוד. “משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים” מנה בעברית “אני אתן לך מנה”, מנה זה כאילו מישהו שהולך לתת מכה למישהו. משלוח מנות לחברים אתה יכול לתת מנות. אבל לעניים אתה יכול לתת מתנות האדם צריך לזכור שאת הדברים אנחנו צריכים הפוך וזה חבל. יש לאדם ידידים ויקרים שהם בלאו הכי הם אוהבים אותך ויש אנשים כאלו באמצע. את המשלוח המכובד היפה והמפואר תתן דווקא לאלו שצריכים חיזוק בקשר איתם. יש אנשים בבתי אבות יש אנשים שנמצאים בבתי רפואה ויש אנשים שהם קצת לא 100% מעורערים קצת בנפשם אנשים מבוגרים שאף אחד לא חושב עליהם. כשאנחנו רוצים לחפש לשמח מישהו לפורים רוצים לשמח דווקא את האנשים האלו שהם הכי הכי מסכנים לפעמים אנחנו הולכים לחברים לידידים לוקחים משלוח מנות כזה שמגיע עד הגודל של הפתח ובקושי נכנס בתוך הדלת והכל טוב ויפה וזה נחמד אבל אם אתה בגלל ההוצאה הזאת ממעיט במשלוחי מנות לאחרים כי אין לך אפשרות לתת לכולם את המנה הזאת. אז תחשוב איך אתה יכול לשמח יותר אנשים ביום הזה שיראו שחשבו עליהם. איזה זקן איזה זקנה איזה אלמנה איזה אלמן איזה אנשים כאלו שאף אחד לא רואה אותם ממטר כל השנה גם בפורים הם יושבים ודווים. קח את הילדים מחופשים תשמח אותם זה העיקר של המצווה וזה הזכות הכי גדולה שיש. אנחנו לא חברי כנסת ברוך ה’ אנחנו לא פוליטיקאים אנחנו לא ניקח את המשלוח מנות ונעשה ממנה משחק פוליטי. זה שישמור לי אז אעשה ממנו ושידע לשמור איתו קשרים. אנחנו עושים קשרים עם אנשים שבאמת צריכים אנחנו עושים קשרים עם הקב”ה. אם אתה נותן לאנשים שבאמת צריכים הקב”ה מסמן אותך בפנקס הימני וזה הכי חשוב וזה הדבר הכי יקר והכי נחוץ ובע”ה אנחנו ניתן משלוח מנות מכל הלב והקב”ה יתן לנו משלוח מנות בכפל כפליים של שפע ברכה והצלחה.

ההרשמה התבצעה וצוות הללויה ירשום את האותיות בספר עבור החיילים הגיבורים שלנו. יחד ננצח.

שימו לב!

כדי לכתוב ספר תורה וכדי להמשיך ולעמול אנו זקוקים לעזרתכם

השקיעו מספר דקות והוסיפו זכויות לעם ישראל