יום שני, ט”ז תמוז התשפ”ד
Search
Close this search box.

הלכות שבת שיעור 4 עם הרב נחמנסון

הלכות שבת שיעור 4

המשך הלכות בורר והידור בכבוד השבת

שלום עליכם וברוכים המקשיבים והצופים לאתר הללויה במדור הלכות שבת

מתי מכינים שבת?

אנחנו שואלים שאלה פשוטה, האם יש משמעות מתי אנחנו מתחילים את ההכנות שלנו לשבת? יש אנשים זריזים שמתחילים את ההכנות שלהם כבר כמה ימים לפני, בטוח שזה מותר. אתה יכול להתחיל מאחרי ההבדלה את ההכנות לשבת הבאה. מותר. השאלה היא האם יש עניין שההכנות לשבת יהיו כמה שיותר סמוכות לשבת? אומר השולחן ערוך בסימן רנ’ בסעיף ז’: טוב יותר לקנות בערב שבת מלקנות ביום חמישי. אתה צריך לקנות משהו? יותר טוב שתקנה בערב שבת, כלומר ביום שישי, מאשר שתקנה ביום חמישי. אבל השולחן ערוך מגדיר על מה הוא מדבר. שולחן ערוך אומר אני מדבר על דברים כאלו שלא צריכים הכנה. לא בשר, לא דגים, לא ירקות שצריכים בישול, כל דבר שלא צריך הכנה. בקבוקי שתיה, ממתקים, עוגות סגורות, עוגיות. שאר הדברים שאין להם משמעות של הכנה אלא הם מוכנים ועומדים עדיף שתקנה אותם ביום שישי עצמו. השאלה היא למה?
התשובה היא: אומר “סדר היום” אחד מהראשונים, לא בגלל שאנחנו רוצים שזה יהיה טרי, זו לא הסיבה, זה עוגה סגורה מה זה משנה אם קניתי אותה בלילה או ביום חמישי, בקבוק שתיה סגור טמפו מה זה משנה מתי קניתי אותו. הוא אומר, כבוד השבת זה שאתה מראה שאתה קונה את הדבר לכבוד שבת. ומתי רואים שאתה קונה אותו לכבוד שבת, ו”רואים” הכוונה היא ניכר, לא רק לאנשים שמסביב אלא ניכר לעצמך זה משהו נפשי ורוחני שאתה עושה ב-12 שעות לפני שבת, מיום שישי בבוקר, יום אחד לפני שבת, זה הכנה רבתי לשבת, אתה מראה שזה לשבת.
אבל כאשר אתה תקנה את זה ביום חמישי, יכול להיות שזה לשבת אבל זה לא ניכר ואין כל כך כבוד שבת בעניין. אז התורה אמרה ככה אם אתה מתייחס לדברים שצריך להכין אותם אז הייתי מעוניינת אומרת התורה שיהיה לך מספיק זמן להכין אותם אז קח אותם ביום חמישי אבל אם זה דברים שלא כל כך צריך הכנה תשתדל לקנות אותם ביום שישי. היום אנחנו נמצאים בדור לחוץ, האנשים והנשים עובדים לפעמים ביום שישי, עד די מאוחר, אז לכן חשוב לי להדגיש שכאשר ההלכה נתנה לנו טעם וסיבה אנחנו יכולים ללמוד מהטעם והסיבה הרבה דברים. נתנו לנו הסבר אמרו לנו בצורה ברורה, דעו לכם שהסיבה שיש ענייןלקנות ביום שישי דווקא דברים שלא צריכים הכנה ודברים שצריכים הכנה תקנו ביום חמישי זה מפני שהתורה רוצה שתספיקו אז את הדברים שצריכים הכנה תקנו ביום חמישי. אם האדם האיש או האישה מכירים את עצמם מכירים את מערכת הבית מכירים את השעות שיש להם שהם לא יספיקו להיכנס בנחת לשבת אם הם יערכו קניות ביום שישי, כולל אם זה רק קניה של טמפו וממתקים שאין צורך בהכנה אבל הם יודעים שהם יכנסו ללחץ אז לעניות דעתי ההלכה הזאת לא שרירה ולא קיימת להיות ביחס אליהם. כי ההלכה הזאת דיברה עם טעם ויש סיבה כדי שלא תיכנס בלחץ ותספיק. אז כשם שדברים שצריכים הכנה אפשר לקנות ביום חמישי אז כנראה שגם דברים שלא צריכים הכנה אם בשבילך ללכת ולסחוב סלים ואחר כך עוד להספיק לבשל ולנקות ולטפל בילדים ולרחוץ אותם ביום שישי אם זה לא ילך לך כל הדברים הללו אז עדיף שתעשה את הדברים בסדר הנדרש וגם זה ייחשב לך כהידור וגם זה ייחשב לך כדבר נכון.

קניות לפני תפילה?

על פי ההלכה, ההכנות לשבת, כמו שאמרתי בצורה המהודרת מתחילים מנץ החמה של יום שישי. נחלקו הפוסקים. מה יהיה הדין? אדם יכול לצאת לקניות לפני שהוא מתפלל שחרית או לא? אומרים לו הפוסקים אפשר, זה מצווה, רק תגיד קריאת שמע קודם, שלא יעבור זמן קריאת שמע, אתה יכול ללכת לשוק לקנות דגים ואחר כך מתפלל. המשנה ברורה בביאור הלכה בסימן רנ’ סעיף קטן יא’ בביאור הלכה אומר לא משענו כדבר הזה לא ראינו שעם ישראל נוהג ככה, צריך להחמיר – קודם תפילה ואחר כך לעשות קניות. גם כשזו מצווה, תראו כמה חשובה תפילה וההקדמה שלה לכל השאר. אבל וכנראה גם המשנה ברורה מסכים לזה שאם האדם חושש שחנות מסויימת תסגר לפני שהוא יגמור את התפילה, אם הוא חושש שמזון מסויים או מעדן מסויים שהוא רוצה לקנות לשבת יחטפו אותו או שלא ישאר לו אז הוא יוכל לעשות את זה לפני התפילה ובתנאי שחלילה לא יעבור זמן קריאת שמע ולא יעבור זמן של תפילה הוא יוכל לעשות את זה גם לפני שהוא מתפלל.
שהקב”ה יעזור לנו שמתוך זה שאנחנו משתדלים לקבל את השבתות מתוך שמחה וטוב לבב, זה ישפיע עלינו שפע ברכה והצלחה לכל השבוע כולו בתוך כלל ישראל מתוך שמחה וטוב ללב.
שבת שלום

ההרשמה התבצעה וצוות הללויה ירשום את האותיות בספר עבור החיילים הגיבורים שלנו. יחד ננצח.

שימו לב!

כדי לכתוב ספר תורה וכדי להמשיך ולעמול אנו זקוקים לעזרתכם

השקיעו מספר דקות והוסיפו זכויות לעם ישראל