יום חמישי, ז’ סיון התשפ”ד
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הסגולות בקניית אות בספר תורה

מצוות כתיבת אות בספר התורה היא המצווה האחרונה מבין תרי”ג מצוות התורה, והיא מצווה שמאחדת בין מאות אלפי יהודים יחדיו, וממילא נותנת את הכח להתגבר נגד כל שונאי ישראל, ומזרזת את הגאולה האמיתית והשלימה. הן הגאולה של כל אדם בענייניו הפרטיים, והן את הגאולה הכללית האמיתית והשלימה.
ברגעים שלפני ביאת משיח צדקנו, שאנו עומדים ממש בתוכם. ישנה חשיבות גדולה להיות כתובים בספר התורה. הלו הן הסגולות בקניית אות בספר תורה!.

כניסה לגאולה

כתוב בספר דניאל “ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך, והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא, ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר”.
רבינו ישעיהו מטיראני (בעל תוספות רי”ד), וכן האדמור רבי מנחם מענדעל מליאובאוויטש מפרשים כי הכתוב מרמז, שכל מי שכתוב בספרו של הבורא (היינו ספר התורה) ינצל מהצרה בזכות היותו כתוב בספר. וממילא לומדים על סגולה להינצל מצרות וחולאים השם ישמרנו.

סגולה לעשירות ושמירת הנכסים

כמו כן חכמינו מלמדים אותנו ברוח קודשם כי: “הרוצה שיתקיימו נכסיו – יקנה ספר תורה”.

סגולה לחוכמה

וכן כתוב בספר החינוך כי : “ע”י כתיבת ס”תזוכה הוא ובניו לחכמה וגם התורה לא תשתכח ממנו”

סגולה לאריכות ימים

בספר יסוד ושורש העבודה של הרב אלכסנדר זיסקינד נאווי דוואהר כתוב כי הכותב ספר תורה זוכה לאריכות ימים.

סגולה לרפואה

ידוע מהבעל שם טוב כי השתתפות בכתיבת אות בספר תורה היא סגולה לרפואה ולהורדת הקטרוגים ועין הרע.

ישנם עוד סגולות רבות ונפלאות על מצוה זו החותמת את כל המצוות הכתובות בתורה. אך קצרה היריעה מלהכיל אותם.

ההרשמה התבצעה וצוות הללויה ירשום את האותיות בספר עבור החיילים הגיבורים שלנו. יחד ננצח.

שימו לב!

כדי לכתוב ספר תורה וכדי להמשיך ולעמול אנו זקוקים לעזרתכם

השקיעו מספר דקות והוסיפו זכויות לעם ישראל