יום רביעי, י”ח תמוז התשפ”ד
Search
Close this search box.

ואני תפילתי פרק 20 אתה הוא

הרב מאיר ערד על משמעות התפילה והכוונות בה על פי פשט, דרש, רמז וסוד והשבוע: “אתה הוא עד שלא נברא העולם”

שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בסדר התפילה “אתה הוא עד שלא נברא העולם אתה הוא משנברא העולם” כלומר, אתה הוא הקב”ה אותו הקב”ה לפני שנברא העולם אותו הקב”ה אחרי שנברא העולם, אין שום שינוי. “אתה הוא בעולם הזה ואתה הוא לעולם הבא” בעולם הזה ובעולם הבא אותו הקב”ה “קדש את שמך בעולמך על עם מקדישי שמך” אנחנו מבקשים מהקב”ה תקדש ותגלה את שמך בעולם על מי? על עם ישראל שנקראים מקדישי שמך “ובישועתך מלכנו תרום ותגביה קרננו ותושיענו בקרוב למען שמך, ברוך המקש שמו ברבים” זו תפילה ופסוקים שאנחנו אומרים מיד אחרי קריאת שמע הקטנה שמבטאים תוכן פנימי מאוד עמוק וחשוב. ונסביר.
אתה הואעד שלא נברא העולם אתה הוא משנברא העולם – הקב”ה ברא עולם. אדם בדרך כלל שיוצר איזו יצירה אי אפשר לומר שהוא לא הושפע ממנה. הוא הושפע מהיצירה שהוא יצר. במה הוא הושפע? קודם כל בזמן שהוא הקדיש לזה, בכוחות הנפש שהוא היה צריך לגלות בשביל ליצור את היצירה. בתכנון בהתעסקות. אצל הקב”ה, למרות שהוא ברא עולם נפלא, עולם שיש בו דומם, צומח, חי, מדבר, שמיים וארץ, כוכבים ימים ונהרות. אנחנו אומרים לקב”ה הוא נשאר אותו דבר בלי שום שינוי לפני בריאת העולם אחרי בריאת העולם. איך זה יכול להיות? כי כל העולם הוא רק כהארה חיצונית לקב”ה הוא אין ואפס כלפיו הוא א נחשב כלפיו. הוא ברא את העולם בדיבור, בעשרה מאמרות, בדבר ה’ שמיים נעשו. האדם שהוא מדבר דיבורים, איזה ערך יש לזה, כל הדיבורים שהוא דיבר כל המחשבות שהוא חשב זה לא נחשב לכלום, אך אצל הקב”ה שאנחנו אומרים שהוא ברא את העולם בדיבור, אז כל העולם נברא במאמרותיו ובאותיותיו אין ערך וחשיבות לעולם מהבורא והבורא נשאר אותו בורא. זה לא אומר שהוא לא משגיח על העולם חלילה, הוא משגיח על כל פרט ופרט של הבריאה וכל פרט יש לו כוונה ותכלית. אבל זה לא גורם בו שום שינוי, עצמיותו נשארת כמות שהיא הבורא הוא אותו בורא והוא לא הושפע לפני בריאת העולם, אחרי בריאת העולם, בעולם הזה בעולם הבא, הכל אותו דבר בדיוק. וכמובן אדם צריך לדעת וללמוד מזה שאם אני מבין שכל המציאות של העולם זה אלוקות והיא לא חלילה משהו נוסף על הבורא או משהו של שינוי בבורא אז גם אני צריך להתייחס לעולם באופן הזה ולגלות את ה’ בתוך המציאות בעולם ולא להתפעל ולא להתרגש לפעמים ממה שקורה בעולם . כמו שהבורא לא מתרגש ממה שקורה בעולם וזה לא פועל עליו שום שינוי אז גם אנחנו צריכים להתנהג בצורה דומה ולא להתפעל ולא להשתנות.
קדש את שמך בעולמך על עם מקדשי שמך – מבקשים מה’ שיגלה את שמו בעולם, קידוש ה’. מה זה קידוש ה’? יש חילול ה’ ויש קידוש ה’. חילול זה מלשון חלל, חלל זה ריק. כשיש מצב של הסתרה אלוקית שלא רואים את ה’ בעולם זה נקרא חילול ה’. כשרואים את ה’ בעולם, כשמתגלה האור של ה’ בעולם זה נקרא קידוש ה’. אנחנו מבקשים מהקב”ה שיגלה את עצמו בעולם, שיקדש את שמו בעולם ובזכות מי הוא יקדש את שמו ? בזכותינו עם ישראל שנקראים מקדישי שמך. גם אנחנו מצווים לקדש את שמו בעולם. עד כדי כך שיש מצווה של קידוש ה’. יש פסוק “ונקדשתי בתוך בני ישראל” מהפסוק הזה לומדים חכמים שיש מצווה לכל יהודי ויהודי לקדש את שמו של ה’ בעולם. מה הכוונה? קודם כל ננסה להבין את הפשט של הדברים, מה זה לקדש את שמו בעולם? קידוש ה’. יש לשון מאוד יפה של הרמבם שמסביר מהי מצוות קידוש ה’, אומר ככה: “עניין זאת המצווה של קידוש ה’, אשר אנחנו מצווים לפרסם האמונה האמיתית בעולם ושלא נפחד בהיזק שום מזיק (לא לפחד משום מזיק שיש בעולם כי אנחנו מאמינים בה’) ואף על פי שבא עלינו מכריח לבקש ממנו לכפותנו שלא נשמע אליו (גם אם יבוא מישהו שינסה להכריח אותנו לכפור בה’ לא נקשיב לו) נמסור עצמנו למיתה (ולא לכפור) ולא נטעהו לחשוב שכפרנו אף על פי שלבותינו מאמינים בה’ (אפילו בחיצוניות לא נעשה כאילו, אני בחיצוניות אגיש שאני כופר בה’ ובפנים אאמין, לא! אני אקדש את שמו ואפילו מוכן למות על קידוש שמו) זוהי מצוות קידוש ה’ המצווים בה בני ישראל) ככה אומר בעצם הרמבם על מצוות קידוש ה’ וזה פשט הדברים והחשוב ביותר כמובן.
אבל יש פה על פי הסוד והפניומיות גם תוכן פנימי נוסף. המילה קדושה זה מלשון הבדלה, קדוש זה מובדל ונעלה. כמו שדיברנו בשיעורים קודמים יש את גילוי ה’ בתוך העולם ויש את התגלות ה’ כפי שהיא, מובדלת ומופרשת מן העולם. כי הבורא בעצמו הוא אינסוף, אין לו גבולות. בתוך העולם הוא מתגלה באופן מוגבל בתוך טבע, בתוך הנהגה טבעית, אבל הבורא בעצמו הוא מעבר לכל גבולות. מהי מצוות קידוש ה’? לקדש את שמו בעולם פירושו, לגלות בעולם את הקדושה האלוקית שמעל העולם. כלומר, שיהודי נמצא פה בעולם והוא לא מתפעל מהטבע הוא לא מתפעל מהמציאות הגשמית לא מתפעל מההסתר ועושה מצוות במסירות נפש ויודע שעל ידי זה הוא יגלה את ה’ בעולם זה נקרא קידוש ה’. ואותה דרגה של קדושה שהיא בעצם מעל העולם הוא הולך ומגלה בתוך המציאות של העולם. זו המשמעות הפנימית של קידוש ה’ שהיא שייכת לכל אדם ואדם ומי שרוצה לקדש את שמו, כפשוטו, זה בוודאי מעלה גדולה, אלו שמקדשים את שמו של ה’, אלו שחלילה שמסרו נפשם על קידוש ה’, ובכלל כל יהודי שמת או נהרג חלילה, בגלל שהוא יהודי הוא מקדש את שמו של ה’ בעולם. הוא מקדש את שמו של ה’. אבל לקדש את ה’ זה לא רק חלילה במיתה. זה גם בחיים. כשיהודי נצא בעולם והוא לא מתרגש מההסתר האלוקי שבעולם והוא יודע שה’ מנהיג את העולם והוא יודע שתפקידו לגלות את ה’ בעולם בזה הוא מקדש את שמו של ה’ בעולם ובכלל כשיהודי לבוש כמו יהודי הולך ומתנהג בצורה ראויה ובצורה מעוררת כבוד, בצורה שאנשיםאומרים איזה יופי הנה היהודי הזה שעושה מצוות ולומד תורה. הוא גם עוזר לאחרים ומתנהג בנימוס – זה קידשו ה’. כי שמו של ה’ נקרא עלינו עם ישראל וכשאנחנו מתנהגים כמו שצריך אנחנו מגדילים ומקדשים את שמו של ה’ בעולם. קידוש ה’ זה דבר גדול מאוד וחלילה וחלילה חילול ה’ זה עוון חמור ביותר. וזכנו ה’ שנקדש את שמו בעולם ונקדש את שמו בעולם ולא חלילה להיפך ובעיקר תקיים הבקשה הזה שה’ יקדש את שמו בעולם ברוך המקדש שמו ברבים שהתגלות הקדושה האלוקית תהיה באופן הכי שלם והכי נעלה בגאולה האמיתית והשלמה תיכף ומיד ממש.

נעצור כאן

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ההרשמה התבצעה וצוות הללויה ירשום את האותיות בספר עבור החיילים הגיבורים שלנו. יחד ננצח.

שימו לב!

כדי לכתוב ספר תורה וכדי להמשיך ולעמול אנו זקוקים לעזרתכם

השקיעו מספר דקות והוסיפו זכויות לעם ישראל