תהילים ספר רביעי

תהילים – פרק צ

תהילים – פרק צ בפרק תהילים זה תפילה זו מצאה דוד כתובה כך, והייתה קבלה אצלו שמשה רבינו אמרה ויסדה בספרו ומדבר מוסרים גדולים מקוצר

קרא עוד »

תהילים – פרק צא

תהילים – פרק צא בפרק תהילים זה הוא לעורר לב העם לחסות תחת כנפי השכינה גם בו עניין ארבעה תקופות ומי הם אשר מושלים עליהם

קרא עוד »

תהילים – פרק צב

תהילים – פרק צב בפרק תהילים זה אמרו הלווים בשיר על הדוכן בבית המקדש ביום השבת ומדבר בעניין עולם הבא ומדבר על לב המדוכאים בייסורים.

קרא עוד »

תהילים – פרק צג

תהילים – פרק צג בפרק תהילים זה נאמר על ימות המשיח באותו זמן ילבש הקב”ה גיאות ומה יתגאה לפניו אדם כמו שעשה נבוכדנצאר ופרעה וסנחריב.

קרא עוד »

תהילים – פרק צד

תהילים – פרק צד בפרק תהילים זה תפילה נוראה ונפלאה לכל יחיד ויחיד על הגאולה מבין העכו”ם ומוסר גדול. (א) אֵל נְקָמוֹת יְהוָה אֵל נְקָמוֹת

קרא עוד »

תהילים – פרק צה

תהילים – פרק צה בפרק תהילים זה מדבר על העתיד, איך איש של אחיו ידבר לכו נרננה ונשבח ל- ה’, על הניסים שעשה לנו. (א)

קרא עוד »

תהילים – פרק צו

תהילים – פרק צו בפרק תהילים זה עוד יאמרו איש אל אחיו בואו ונשירה ל-ה’. (א) שִׁירוּ לַיהוָה שִׁיר חָדָשׁ שִׁירוּ לַיהוָה כָּל הָאָרֶץ. (ב)

קרא עוד »

תהילים – פרק צז

תהילים – פרק צז בפרק תהילים זה ילעג לעובדי פסל המתהללים באלילים ונפשו תגיל ב- ה’ כי בחר בציון ויעקב חבל נחלתו. (א) יְהוָה מָלָךְ

קרא עוד »

תהילים – פרק צח

תהילים – פרק צח בפרק תהילים זה יסופר איך ישראל יתנו שבח להקב”ה על הגאולה. (א) מִזְמוֹר שִׁירוּ לַיהוָה שִׁיר חָדָשׁ כִּי נִפְלָאוֹת עָשָׂה הוֹשִׁיעָה

קרא עוד »

תהילים – פרק צט

תהילים – פרק צט בפרק תהילים זה נאמר על מלחמות גוג ומגוג. (א) יְהוָה מָלָךְ יִרְגְּזוּ עַמִּים יֹשֵׁב כְּרוּבִים תָּנוּט הָאָרֶץ. (ב) יְהוָה בְּצִיּוֹן גָּדוֹל

קרא עוד »

תהילים – פרק ק

תהילים – פרק ק בפרק תהילים זה נאמר לעורר לבבות האנשים, אשר הם בייסורים בעוה”ז מ”מ יעבדו את ה’ בשמחה שהכל הוא לטובתם על דרך

קרא עוד »

תהילים – פרק קא

תהילים – פרק קא בפרק תהילים זה מבואר, איך דוד היה מתבודד מבני אדם. וכמה מידות טובות וישרות שהיה מתנהג בביתו. (א) לְדָוִד מִזְמוֹר חֶסֶד

קרא עוד »

תהילים – פרק קב

תהילים – פרק קב בפרק תהילים זה תפילה נוראה על בני הגולה. וכל אדם יוכל לומר זה המזמור בעת צרותיו בדרך תפילה. (א) תְּפִלָּה לְעָנִי

קרא עוד »

תהילים – פרק קג

תהילים – פרק קג בפרק תהילים זה דוד היה אומר כשהיה חולה. וטוב להתפלל על החולה, מכ”ש החולה עצמו בעוד נשמתו בגופו אזי יכול לברך

קרא עוד »

תהילים – פרק קד

תהילים – פרק קד בפרק תהילים זה יסופר שבח כל מעשה בראשית ומה שנברא בכל יום ויום ואיך הם נוראים ונפלאים שמפרנס מקרני ראמים ועד

קרא עוד »

תהילים – פרק קה

תהילים – פרק קה בפרק תהילים זה אמר דוד, כשהעלה הארון לעיר דוד והיה משורר לפני הארון וסיפר כל הניסים שעשה במצרים ואיך של לפניהם

קרא עוד »

תהילים – פרק קו

תהילים – פרק קו בפרק תהילים זה קאי על הקודם ואמר המשורר הודו ל- ה’. על שעשה לנו עוד ניסים מה שלא זכרנו מקודם כאשר

קרא עוד »
תהילים ספר רביעי