תהילים ספר שלישי

תהילים – פרק עג

תהילים – פרק עג בפרק תהילים זה מבוארת השאלה, מפני מה צדיק ורע לו רשע וטוב לו. גם מקונן על אריכות הגלות הזה בין העכו”ם.

קרא עוד »

תהילים – פרק עד

תהילים – פרק עד בפרק תהילים זה המשורר מאונן ומקונן, איך שרפו כל בתי כנסיות ובתי מדרשות פלשתים החריבו שילה נ”נ החריב בית ראשון וכל

קרא עוד »

תהילים – פרק פב

תהילים – פרק פב בפרק תהילים זה מבואר מוסר גדול על אותם הדיינים המעוותין את הדין לדל ויתום ולשאת פני עשירים ולוקחים שוחד ועושים עצמם

קרא עוד »

תהילים – פרק עה

תהילים – פרק עה בפרק תהילים זה כמה מעלות טובות לישראל. כשיש להם יום טוב, אינם עוסקים בדברי הוללות, רק בשירות ותשבחות, הלכות פסח בפסח

קרא עוד »

תהילים – פרק פג

תהילים – פרק פג בפרק תהילים זה תפילה על המלחמות שהיו על ישראל בימי יהושפט ואיך היו עושין סודות על ישראל עיין בפנים. (א) שִׁיר

קרא עוד »

תהילים – פרק עו

תהילים – פרק עו בפרק תהילים זה מבואר נבואת סנחריב, במעשה שהיה ברוב חילו שהיה לו, כולם נחטפו בשינת מות ולא היה כוח בידם ליטול

קרא עוד »

תהילים – פרק פד

תהילים – פרק פד בפרק תהילים זה תפילות ובקשות והמשורר מאונן ומקונן במר נפש ממעמקי הלב על החורבן המקדש וכמה ברכות והבטחות שיהיה בבנינה אשרי

קרא עוד »

תהילים – פרק עז

תהילים – פרק עז בפרק תהילים זה יורנו דעת כי אף שנראה לעיני בשר שהקב”ה השיב אחור ימינו, מבלי לרחמנו בגלותנו בכל זאת עוד ידו

קרא עוד »

תהילים – פרק פה

תהילים – פרק פה בפרק תהילים זה מבואר תפילה על אריכות הגלות המר ומתפלל לאל לגאלנו ויקיים הבטחתו במהרה ומפני מה זה הגלות ארוך יותר

קרא עוד »

תהילים – פרק עח

תהילים – פרק עח בפרק תהילים זה מבואר כל הניסים שעשה הקב”ה לישראל, מיציאת מצרים, עד שנעשה דוד מלך על ישראל. (א) מַשְׂכִּיל לְאָסָף הַאֲזִינָה

קרא עוד »

תהילים – פרק פו

תהילים – פרק פו בפרק תהילים זה כמה וכמה תפילות על צרותיו ונגד שונאי דואג ואחיתופל וכמה תואר שבחים להקב”ה. וכל יחיד יכול להתפלל אותה

קרא עוד »

תהילים – פרק עט

תהילים – פרק עט בפרק תהילים זה אמר אסף להקב”ה על ששפך חמתו על עצים ואבנים מ”מ אמר במר נפשו ומאונן ומקונן על החורבן הגדול

קרא עוד »

תהילים – פרק פז

תהילים – פרק פז בפרק תהילים זה נתיסד לאמרה בבית המקדש ומשבח כבוד ירושלים ואין מגדל חכמים רבים וגדולים בעלי שם ואנשי מעשה וכמה טובות

קרא עוד »

תהילים – פרק פ

תהילים – פרק פ בפרק תהילים זה תפילה נוראה שיקרב הקב”ה לישראל כמו שהיה מקדם. (א) לַמְנַצֵּחַ אֶל שֹׁשַׁנִּים עֵדוּת לְאָסָף מִזְמוֹר. (ב) רֹעֵה יִשְׂרָאֵל

קרא עוד »

תהילים – פרק פח

תהילים – פרק פח בפרק תהילים זה המשורר מֶּאונן ומקונן בהספד מר על החלאים והייסורים שסובלים ישראל ומזכיר הכל בפרטות. (א) שִׁיר מִזְמוֹר לִבְנֵי קֹרַח

קרא עוד »

תהילים – פרק פא

תהילים – פרק פא מזמור תהילים זה אמרו בבית המקדש בראש השנה שנעשה בזה היום כמה ניסים לישראל. (א) לַמְנַצֵּחַ עַל הַגִּתִּית לְאָסָף. (ב) הַרְנִינוּ

קרא עוד »

תהילים – פרק פט

תהילים – פרק פט בפרק תהילים זה נאמר על מלכות בית דוד והמשורר היה מקונן על מלכות בית דוד שיהיה בטל ממנו כמה וכמה שנים

קרא עוד »
תהילים ספר שלישי