יום שלישי, י’ תמוז התשפ”ד
Search
Close this search box.

תהילים – פרק עג

תהילים – פרק עג בפרק תהילים זה מבוארת השאלה, מפני מה צדיק ורע לו רשע וטוב לו. גם מקונן על אריכות הגלות הזה בין העכו”ם.

קרא עוד »

תהילים – פרק עד

תהילים – פרק עד בפרק תהילים זה המשורר מאונן ומקונן, איך שרפו כל בתי כנסיות ובתי מדרשות פלשתים החריבו שילה נ”נ החריב בית ראשון וכל

קרא עוד »

תהילים – פרק עה

תהילים – פרק עה בפרק תהילים זה כמה מעלות טובות לישראל. כשיש להם יום טוב, אינם עוסקים בדברי הוללות, רק בשירות ותשבחות, הלכות פסח בפסח

קרא עוד »

תהילים – פרק עו

תהילים – פרק עו בפרק תהילים זה מבואר נבואת סנחריב, במעשה שהיה ברוב חילו שהיה לו, כולם נחטפו בשינת מות ולא היה כוח בידם ליטול

קרא עוד »

תהילים – פרק עז

תהילים – פרק עז בפרק תהילים זה יורנו דעת כי אף שנראה לעיני בשר שהקב”ה השיב אחור ימינו, מבלי לרחמנו בגלותנו בכל זאת עוד ידו

קרא עוד »

תהילים – פרק עח

תהילים – פרק עח בפרק תהילים זה מבואר כל הניסים שעשה הקב”ה לישראל, מיציאת מצרים, עד שנעשה דוד מלך על ישראל. (א) מַשְׂכִּיל לְאָסָף הַאֲזִינָה

קרא עוד »

תהילים – פרק עט

תהילים – פרק עט בפרק תהילים זה אמר אסף להקב”ה על ששפך חמתו על עצים ואבנים מ”מ אמר במר נפשו ומאונן ומקונן על החורבן הגדול

קרא עוד »

תהילים – פרק פ

תהילים – פרק פ בפרק תהילים זה תפילה נוראה שיקרב הקב”ה לישראל כמו שהיה מקדם. (א) לַמְנַצֵּחַ אֶל שֹׁשַׁנִּים עֵדוּת לְאָסָף מִזְמוֹר. (ב) רֹעֵה יִשְׂרָאֵל

קרא עוד »

תהילים – פרק פא

תהילים – פרק פא מזמור תהילים זה אמרו בבית המקדש בראש השנה שנעשה בזה היום כמה ניסים לישראל. (א) לַמְנַצֵּחַ עַל הַגִּתִּית לְאָסָף. (ב) הַרְנִינוּ

קרא עוד »

תהילים – פרק פב

תהילים – פרק פב בפרק תהילים זה מבואר מוסר גדול על אותם הדיינים המעוותין את הדין לדל ויתום ולשאת פני עשירים ולוקחים שוחד ועושים עצמם

קרא עוד »

תהילים – פרק פג

תהילים – פרק פג בפרק תהילים זה תפילה על המלחמות שהיו על ישראל בימי יהושפט ואיך היו עושין סודות על ישראל עיין בפנים. (א) שִׁיר

קרא עוד »

תהילים – פרק פד

תהילים – פרק פד בפרק תהילים זה תפילות ובקשות והמשורר מאונן ומקונן במר נפש ממעמקי הלב על החורבן המקדש וכמה ברכות והבטחות שיהיה בבנינה אשרי

קרא עוד »

תהילים – פרק פה

תהילים – פרק פה בפרק תהילים זה מבואר תפילה על אריכות הגלות המר ומתפלל לאל לגאלנו ויקיים הבטחתו במהרה ומפני מה זה הגלות ארוך יותר

קרא עוד »

תהילים – פרק פו

תהילים – פרק פו בפרק תהילים זה כמה וכמה תפילות על צרותיו ונגד שונאי דואג ואחיתופל וכמה תואר שבחים להקב”ה. וכל יחיד יכול להתפלל אותה

קרא עוד »

תהילים – פרק פז

תהילים – פרק פז בפרק תהילים זה נתיסד לאמרה בבית המקדש ומשבח כבוד ירושלים ואין מגדל חכמים רבים וגדולים בעלי שם ואנשי מעשה וכמה טובות

קרא עוד »

תהילים – פרק פח

תהילים – פרק פח בפרק תהילים זה המשורר מֶּאונן ומקונן בהספד מר על החלאים והייסורים שסובלים ישראל ומזכיר הכל בפרטות. (א) שִׁיר מִזְמוֹר לִבְנֵי קֹרַח

קרא עוד »

תהילים – פרק פט

תהילים – פרק פט בפרק תהילים זה נאמר על מלכות בית דוד והמשורר היה מקונן על מלכות בית דוד שיהיה בטל ממנו כמה וכמה שנים

קרא עוד »

ההרשמה התבצעה וצוות הללויה ירשום את האותיות בספר עבור החיילים הגיבורים שלנו. יחד ננצח.

שימו לב!

כדי לכתוב ספר תורה וכדי להמשיך ולעמול אנו זקוקים לעזרתכם

השקיעו מספר דקות והוסיפו זכויות לעם ישראל