תהילים ספר שני

תהילים – פרק מב

תהילים – פרק מב מזמור תהילים זה מעורר לבבות בני ישראל הבלתי מרגישים חורבן הגדול ואבידה ורעה, שגלו מעל שלחן אביהם, ולו חכמו ישכילו, אשר

קרא עוד »

תהילים – פרק מג

תהילים – פרק מג פרק תהילים זה עוסק ב: תפילה גדולה על גודל הצרות מגוי לא חסיד. ויהי רצון שישלח מלך המשיח ואליהו הנביא. והמה

קרא עוד »

תהילים – פרק מד

תהילים – פרק מד בפרק תהילים זה המשורר מאונן ומקונן במר נפש על הגלות המר הזה. בכל יום אנו ותורתנו מוכלמים. באומרם, החליף אותנו באומה

קרא עוד »

תהילים – פרק מה

תהילים – פרק מה בפרק תהילים זה המשורר אמר שיר זה על מלך המשיח ומספר מעלתו ומדותיו וכבודו ועשרו וממשלתו וישראל מצפים וזוכרים ואומרים בכל

קרא עוד »

תהילים – פרק מו

תהילים – פרק מו בפרק תהילים זה יסופר מעת שיבא גוג ומגוג ישליכו איש כלי מלחמתו ולא יהיה עוד מלחמה בעולם. (א) לַמְנַצֵּחַ לִבְנֵי קֹרַח

קרא עוד »

תהילים – פרק מז

תהילים – פרק מז בפרק תהילים זה יבואר שלא יהיה עוד מלחמה אחר מלחמת גוג ומגוג והקב”ה ייתן לנו התשועה ונזכה לעלות לרגל, אמן. (א)

קרא עוד »

תהילים – פרק מח

תהילים – פרק מח בפרק תהילים זה המשורר מתנבא על ימות המשיח ושבח ירושלים בבניינה ובקרבנות ובאותו פעם יאמרו ישראל, כאשר שמענו מפי נביאים כן

קרא עוד »

תהילים – פרק מט

תהילים – פרק מט בפרק תהילים זה מוסר רב והתעוררות על כל העולם על עשיר ועל עני ואביון ומוכיח על עבירות שאין אדם יודע שהם

קרא עוד »

תהילים – פרק נ

תהילים – פרק נ בפרק תהילים זה מדבר כמה תוכחות ומוסרים גדולים אשר המשורר מוכיח שאינם עושים תשובה בהכנעה בנמיכות רוח וגם הלומדים שאינם מקיימים

קרא עוד »

תהילים – פרק נא

תהילים – פרק נא בפרק תהילים זה מבואר כשנאמר לדוד ע”י נתן הנביא שחטא בבת- שבע ונתן הנביא הלך לביתו ואז היה דוד המלך מתבודד

קרא עוד »

תהילים – פרק נב

תהילים – פרק נב בפרק תהילים זה מבואר איך המשורר מקונן על דואג מה שמתהלל ומתפאר על הרעה שעושה מה שמעלה בדעתו אם גבורה תחשוב

קרא עוד »

תהילים – פרק נג

תהילים – פרק נג בפרק תהילים זה ידובר כשגידד טיטוס את הפרוכת בחרב וחשב שהרג את עצמו. (א) לַמְנַצֵּחַ עַל מָחֲלַת מַשְׂכִּיל לְדָוִד. (ב) אָמַר

קרא עוד »

תהילים – פרק נד

תהילים – פרק נד בפרק תהילים זה תפילה ל-ה’ שיושיע בגבורתו לכל המיחלים לחסדו ועיין ותראה תפילה נוראה ונפלאה שיש לכל אדם לומר בזמנו. (א)

קרא עוד »

תהילים – פרק נה

תהילים – פרק נה בפרק תהילים זה המזמור אמר דוד כשברח מירושלים מפני בעלי לשון הרע והם היו דואג ואחיתופל שאמרו עליו שהוא חייב מיתה

קרא עוד »

תהילים – פרק נו

תהילים – פרק נו פרק תהילים זה אמר כשהיה אצל אכיש אחיו של גלית ומבקשים אותו להרגו והתנצל עצמו מה שנפל ביד נושא ונדר נדרים

קרא עוד »

תהילים – פרק נז

תהילים – פרק נז בפרק תהילים זה תפילה זו עשה במערה על דרך וירא ויצר שלא אהרג ושלא יהרוג והיה סכנה גדולה והקב”ה עשה לו

קרא עוד »

תהילים – פרק נח

תהילים – פרק נח בפרק תהילים זה מבואר איך דוד מקונן על אבנר ושאר שונאיו שהיו אומרים על שאול שהיה בדין שרודף אחר דוד. (א)

קרא עוד »

תהילים – פרק נט

תהילים – פרק נט בפרק תהילים זה מבואר נס גדול שנעשה לדוד ואיך היה בסכנה גדולה והיה ניצל מחלון שלא הרגישו שומרי הפתח ותפילות ותחנונים

קרא עוד »

תהילים – פרק ס

תהילים – פרק ס בפרק תהילים זה מבואר, כשבא יואב ראש המלחמה לפני ארם נהרים אמרו לו, לא מבניו של יעקב אתה, והיכן הוא השבועה

קרא עוד »

תהילים – פרק סא

תהילים – פרק סא מזמור תהילים זה אמר דוד, כשהיה בורח מפני שאול וכל מחשבותיו ובקשתו היה להאריך ימים, לא בשביל תאוות עוה”ז רק להתעסק

קרא עוד »

תהילים – פרק סב

תהילים – פרק סב בפרק תהילים זה תפילה נגד שונאיו והתעורר לדורו שלא יהיה להם בטחון על ממון ואיך אסיפת ממון הוא הבל הבלים. (א)

קרא עוד »

תהילים – פרק סג

תהילים – פרק סג בפרק תהילים זה מבואר התפילה שעשה דוד כשהיה מסתתר מפני שאול והיה נכסף ללכת אל מקום ארון כמו אדם שצמא למים

קרא עוד »

תהילים – פרק סד

תהילים – פרק סד בפרק תהילים זה בעלי אגדות דרשו זה המזמור על דניאל שהושלך לגוב האריות וצפה דוד ברוח הקודש המאורע והתפלל עליו ודניאל

קרא עוד »

תהילים – פרק סה

תהילים – פרק סה בפרק תהילים זה שבחים גדולים ונוראים להקב”ה ובקשות ותפילות על חטאתינו והכלל שאי אפר לספר גבורותיו ומי ימלל גבורותיו ע”כ דומיה

קרא עוד »

תהילים – פרק סו

תהילים – פרק סו בפרק תהילים זה נאמר שבחים ותפילות נוראות שיאמרו להקב”ה על קיבוץ גליות מן העכו”ם (א) לַמְנַצֵּחַ שִׁיר מִזְמוֹר הָרִיעוּ לֵאלֹהִים כָּל

קרא עוד »

תהילים – פרק סז

תהילים – פרק סז פרק תהילים זה הוא נכבד מאוד כנודע, וגם נאמר על קיבוץ גליות מן העכו”ם ועל מלחמות גוג ומגוג ובאותו פעם יהיה

קרא עוד »

תהילים – פרק סח

תהילים – פרק סח בפרק תהילים זה תפילה נוראה ונפלאה שעשה דוד על סנחריב שבא לירושלים בימי חזקיה בחג הפסח וגם נתנבא נבואות על טובות

קרא עוד »

תהילים – פרק סט

תהילים – פרק סט בפרק תהילים זה יסופר, גודל עניו ובשתו ושפלותו ע”י אויביו אכזרים ומחרפים. (א) לַמְנַצֵּחַ עַל שׁוֹשַׁנִּים לְדָוִד. (ב) הוֹשִׁיעֵנִי אֱלֹהִים כִּי

קרא עוד »

תהילים – פרק ע

תהילים – פרק ע בפרק תהילים זה תפילה על שונאי דוד שיבושו ויכלמו בשביל שמביישים אותו, ושמחו על צרותיו ובזה ישמחו הצדיקים ויאמרו תמיד שירות

קרא עוד »

תהילים – פרק עא

תהילים – פרק עא בפרק תהילים זה תפילה נוראה על שונאיו איך הם רוצים להרגו ואמרו עליו שהוא חייב מיתה. (א) בְּךָ יְהוָה חָסִיתִי אַל

קרא עוד »

תהילים – פרק עב

תהילים – פרק עב בפרק תהילים זה חיבר דוד על שלמה שיהא לו לב להבין לעשות משפט לעניים אם נוטל באחד ונותן לאחר עונשו גדול.

קרא עוד »
תהילים ספר שני