יום חמישי, ז’ סיון התשפ”ד
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תהילים – פרק מב

תהילים – פרק מב מזמור תהילים זה מעורר לבבות בני ישראל הבלתי מרגישים חורבן הגדול ואבידה ורעה, שגלו מעל שלחן אביהם, ולו חכמו ישכילו, אשר

קרא עוד »

תהילים – פרק מג

תהילים – פרק מג פרק תהילים זה עוסק ב: תפילה גדולה על גודל הצרות מגוי לא חסיד. ויהי רצון שישלח מלך המשיח ואליהו הנביא. והמה

קרא עוד »

תהילים – פרק מד

תהילים – פרק מד בפרק תהילים זה המשורר מאונן ומקונן במר נפש על הגלות המר הזה. בכל יום אנו ותורתנו מוכלמים. באומרם, החליף אותנו באומה

קרא עוד »

תהילים – פרק מה

תהילים – פרק מה בפרק תהילים זה המשורר אמר שיר זה על מלך המשיח ומספר מעלתו ומדותיו וכבודו ועשרו וממשלתו וישראל מצפים וזוכרים ואומרים בכל

קרא עוד »

תהילים – פרק מו

תהילים – פרק מו בפרק תהילים זה יסופר מעת שיבא גוג ומגוג ישליכו איש כלי מלחמתו ולא יהיה עוד מלחמה בעולם. (א) לַמְנַצֵּחַ לִבְנֵי קֹרַח

קרא עוד »

תהילים – פרק מז

תהילים – פרק מז בפרק תהילים זה יבואר שלא יהיה עוד מלחמה אחר מלחמת גוג ומגוג והקב”ה ייתן לנו התשועה ונזכה לעלות לרגל, אמן. (א)

קרא עוד »

תהילים – פרק מח

תהילים – פרק מח בפרק תהילים זה המשורר מתנבא על ימות המשיח ושבח ירושלים בבניינה ובקרבנות ובאותו פעם יאמרו ישראל, כאשר שמענו מפי נביאים כן

קרא עוד »

תהילים – פרק מט

תהילים – פרק מט בפרק תהילים זה מוסר רב והתעוררות על כל העולם על עשיר ועל עני ואביון ומוכיח על עבירות שאין אדם יודע שהם

קרא עוד »

תהילים – פרק נ

תהילים – פרק נ בפרק תהילים זה מדבר כמה תוכחות ומוסרים גדולים אשר המשורר מוכיח שאינם עושים תשובה בהכנעה בנמיכות רוח וגם הלומדים שאינם מקיימים

קרא עוד »

תהילים – פרק נא

תהילים – פרק נא בפרק תהילים זה מבואר כשנאמר לדוד ע”י נתן הנביא שחטא בבת- שבע ונתן הנביא הלך לביתו ואז היה דוד המלך מתבודד

קרא עוד »

תהילים – פרק נב

תהילים – פרק נב בפרק תהילים זה מבואר איך המשורר מקונן על דואג מה שמתהלל ומתפאר על הרעה שעושה מה שמעלה בדעתו אם גבורה תחשוב

קרא עוד »

תהילים – פרק נג

תהילים – פרק נג בפרק תהילים זה ידובר כשגידד טיטוס את הפרוכת בחרב וחשב שהרג את עצמו. (א) לַמְנַצֵּחַ עַל מָחֲלַת מַשְׂכִּיל לְדָוִד. (ב) אָמַר

קרא עוד »

תהילים – פרק נד

תהילים – פרק נד בפרק תהילים זה תפילה ל-ה’ שיושיע בגבורתו לכל המיחלים לחסדו ועיין ותראה תפילה נוראה ונפלאה שיש לכל אדם לומר בזמנו. (א)

קרא עוד »

תהילים – פרק נה

תהילים – פרק נה בפרק תהילים זה המזמור אמר דוד כשברח מירושלים מפני בעלי לשון הרע והם היו דואג ואחיתופל שאמרו עליו שהוא חייב מיתה

קרא עוד »

תהילים – פרק נו

תהילים – פרק נו פרק תהילים זה אמר כשהיה אצל אכיש אחיו של גלית ומבקשים אותו להרגו והתנצל עצמו מה שנפל ביד נושא ונדר נדרים

קרא עוד »

תהילים – פרק נז

תהילים – פרק נז בפרק תהילים זה תפילה זו עשה במערה על דרך וירא ויצר שלא אהרג ושלא יהרוג והיה סכנה גדולה והקב”ה עשה לו

קרא עוד »

תהילים – פרק נח

תהילים – פרק נח בפרק תהילים זה מבואר איך דוד מקונן על אבנר ושאר שונאיו שהיו אומרים על שאול שהיה בדין שרודף אחר דוד. (א)

קרא עוד »

תהילים – פרק נט

תהילים – פרק נט בפרק תהילים זה מבואר נס גדול שנעשה לדוד ואיך היה בסכנה גדולה והיה ניצל מחלון שלא הרגישו שומרי הפתח ותפילות ותחנונים

קרא עוד »

תהילים – פרק ס

תהילים – פרק ס בפרק תהילים זה מבואר, כשבא יואב ראש המלחמה לפני ארם נהרים אמרו לו, לא מבניו של יעקב אתה, והיכן הוא השבועה

קרא עוד »

תהילים – פרק סא

תהילים – פרק סא מזמור תהילים זה אמר דוד, כשהיה בורח מפני שאול וכל מחשבותיו ובקשתו היה להאריך ימים, לא בשביל תאוות עוה”ז רק להתעסק

קרא עוד »

תהילים – פרק סב

תהילים – פרק סב בפרק תהילים זה תפילה נגד שונאיו והתעורר לדורו שלא יהיה להם בטחון על ממון ואיך אסיפת ממון הוא הבל הבלים. (א)

קרא עוד »

תהילים – פרק סג

תהילים – פרק סג בפרק תהילים זה מבואר התפילה שעשה דוד כשהיה מסתתר מפני שאול והיה נכסף ללכת אל מקום ארון כמו אדם שצמא למים

קרא עוד »

תהילים – פרק סד

תהילים – פרק סד בפרק תהילים זה בעלי אגדות דרשו זה המזמור על דניאל שהושלך לגוב האריות וצפה דוד ברוח הקודש המאורע והתפלל עליו ודניאל

קרא עוד »

תהילים – פרק סה

תהילים – פרק סה בפרק תהילים זה שבחים גדולים ונוראים להקב”ה ובקשות ותפילות על חטאתינו והכלל שאי אפר לספר גבורותיו ומי ימלל גבורותיו ע”כ דומיה

קרא עוד »

תהילים – פרק סו

תהילים – פרק סו בפרק תהילים זה נאמר שבחים ותפילות נוראות שיאמרו להקב”ה על קיבוץ גליות מן העכו”ם (א) לַמְנַצֵּחַ שִׁיר מִזְמוֹר הָרִיעוּ לֵאלֹהִים כָּל

קרא עוד »

תהילים – פרק סז

תהילים – פרק סז פרק תהילים זה הוא נכבד מאוד כנודע, וגם נאמר על קיבוץ גליות מן העכו”ם ועל מלחמות גוג ומגוג ובאותו פעם יהיה

קרא עוד »

תהילים – פרק סח

תהילים – פרק סח בפרק תהילים זה תפילה נוראה ונפלאה שעשה דוד על סנחריב שבא לירושלים בימי חזקיה בחג הפסח וגם נתנבא נבואות על טובות

קרא עוד »

תהילים – פרק סט

תהילים – פרק סט בפרק תהילים זה יסופר, גודל עניו ובשתו ושפלותו ע”י אויביו אכזרים ומחרפים. (א) לַמְנַצֵּחַ עַל שׁוֹשַׁנִּים לְדָוִד. (ב) הוֹשִׁיעֵנִי אֱלֹהִים כִּי

קרא עוד »

תהילים – פרק ע

תהילים – פרק ע בפרק תהילים זה תפילה על שונאי דוד שיבושו ויכלמו בשביל שמביישים אותו, ושמחו על צרותיו ובזה ישמחו הצדיקים ויאמרו תמיד שירות

קרא עוד »

תהילים – פרק עא

תהילים – פרק עא בפרק תהילים זה תפילה נוראה על שונאיו איך הם רוצים להרגו ואמרו עליו שהוא חייב מיתה. (א) בְּךָ יְהוָה חָסִיתִי אַל

קרא עוד »

תהילים – פרק עב

תהילים – פרק עב בפרק תהילים זה חיבר דוד על שלמה שיהא לו לב להבין לעשות משפט לעניים אם נוטל באחד ונותן לאחר עונשו גדול.

קרא עוד »

ההרשמה התבצעה וצוות הללויה ירשום את האותיות בספר עבור החיילים הגיבורים שלנו. יחד ננצח.

שימו לב!

כדי לכתוב ספר תורה וכדי להמשיך ולעמול אנו זקוקים לעזרתכם

השקיעו מספר דקות והוסיפו זכויות לעם ישראל