דבר הרב

פרשת בחוקותי – דבר הרב

פרשת בחוקותי – דבר הרב ב”ה להיות מחובר באמת בפרשת השבוע התורה אומר השם לעם ישראל “אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אתם ונתתי

קרא עוד »

פרשת אמור – דבר הרב

פרשת אמור – דבר הרב ב”ה שהילדים יזהירו… בפרשתנו מצווה התורה “אמור אל הכהנים”..  ואחר כך ממשיכה כמעט מיד “ואמרת אליהם”.  ולומדים מזה חז”ל שצריכים

קרא עוד »

פרשת קדושים – דבר הרב

פרשת קדושים – דבר הרב התרצה להתקדש להשם? בפרשת השבוע מצווה אותנו התורה “קדושים תהיו – כי קדוש אני השם אלקיכם”.. קדושה פירושה – הבדלה. 

קרא עוד »

פרשת אחרי מות – דבר הרב

פרשת אחרי מות – דבר הרב לרדת  נמוך כל מיתתם של נדב ואביהוא מסביר אור החיים הקדוש שהייתה זו מיתה של התעלות רוחנית גדולה מאוד.

קרא עוד »

שבת פסח תשפ”ב

שבת פסח תשפ”ב – דבר הרב פסח כשר וגם שמח אחת הברכות המפורסמות והמקובלות בפסח היא הברכה “פסח כשר ושמח”.  צמד המילים הזה של כשרות

קרא עוד »

פרשת מצורע – שבת הגדול

פרשת מצורע – שבת הגדול – דבר הרב שבת הגדול נקרא כך מכיוון שבו אירע הנס המדהים שאף שבנ”י נצטוו לקחת שה לבית אבות, והשה

קרא עוד »