יום רביעי, י”ח תמוז התשפ”ד
Search
Close this search box.

שתף:

הבאת הגאולה – זו הדרישה מאיתנו

למה שהקב"ה יכונה 'אחיך' ואיך בורא עולם יכול להחשב כעני? מי צריך לפתור את הבעיה?

את פסוקי התורה ניתן וצריך לקרוא גם כפשוטם. אבל חשוב לקרוא אותם גם בדרכים נוספות – הפרד”ס של התורה מורכב מ’פשט’, ‘רמז’, ‘דרש’ ו’סוד’. אור החיים הקדוש, מרבה לעסוק בכל ארבעת הדרכים הללו. יש בו הרבה הסברים על דרך הפשט, ומי כמו אור החיים שמגלה לנו טפח או טפחיים מעולם הסוד. בפרשתנו ישנו פירוש מופלא, שאיננו פשט וודאי שאינו סוד גדול ואינו דורש ידע בתורת הקבלה. פירוש על דרך הרמז.

כך נאמר בפרשה: כִּי יָמוּךְ אָחִיךָ וּמָכַר מֵאֲחֻזָּתוֹ וּבָא גֹאֲלוֹ הַקָּרֹב אֵלָיו וְגָאַל אֵת מִמְכַּר אָחִיו. בפשט, עוסק הפסוק באדם שנעשה עני ונאלץ למכור קרקע מנחלתו, ובשעת מצוקה זו מתבקש אחד מקרוביו לסייע לו לשלם את החוב ולקבל בחזרה את הקרקע. עיסוק פשוט בבעיה כלכלית ונדל”נית. אבל אור החיים מוצא כאן רמז נשגב: “פרשה זו תרמוז ענין גדול והערה ליושבי תבל”. מהו המסר הגדול שמוצא אור החיים בפסוק שלנו? מסביר רבינו חיים בן עטר שיש מקרים בהם הקב”ה מכונה ‘אחיך’, והפסוק אומר ‘כי ימוך אחיך’ – כלומר שיש מצבים מיוחדים בהם הקב”ה, כביכול, נעשה עני! מיד כל אדם ישאל: ממתי הקב”ה נקרא ‘אח’? והרי הוא אלוהי האלוהים, סיבת כל הסיבות? וכיצד יתכן שמי שכל הבריאה כולה שייכת לו – ייחשב כעני? מסביר אור החיים: “כי כשהתחתונים מטין מדרך הטוב מסתלקים ההשפעות ומתמסכן עמוד הקדושה”. הקב”ה מכונה אח, מכיון שבבריאת העולם הקב”ה קבע שהוא יתן לנו את הכח לגלות את שמו בעולם. בלי העזרה שלנו, בלי שאנחנו נגלה את קדושתו – הופעת ה’ בעולם היא של ‘מך’, של עני ומסכן. כשהקב”ה, כביכול, מבקש את עזרתנו – הוא מכונה ‘אחיך’.

כמובן שאין הכוונה שה’ זקוק לנו במובן הפשוט של הדבר, אלא שה’ נותן לנו את הזכות להיות שותפים בגילוי שכינתו בעולמנו. כאשר הופעת הקב”ה בעולם היא בבחינת ‘מך’ – התוצאה היא, כדברי הפסוק שלנו: ‘ומכר מאחוזתו’ – ה’ ‘ימכור’ ויתן את אחוזתו, את בית המקדש, לזרים. ובשלב קשה זה, אומר אור החיים, פונה הקב”ה לעם ישראל שיביאו את הגאולה: וּבָא גֹאֲלוֹ הַקָּרֹב אֵלָיו וְגָאַל אֵת מִמְכַּר אָחִיו. עם ישראל, ובראשם הצדיקים צריכים לעסוק בזה, לא לוותר, לא להכנע לחולשות – ולדרוש את כבוד השכינה. צריכה לבוא התעוררות שלנו כדי להביא את הגאולה! ובלשונו של אור החיים הקדוש: והגאולה תהיה בְּהֲעִיר לִבּוֹת בני אדם ויאמר להם: הטוב לכם כי תשבו חוץ גולים מעל שלחן אביכם? ומה יערב לכם החיים בעולם זולת החברה העליונה אשר הייתם סמוכים סביב לשלחן אביכם הוא אלהי עולם ב”ה לעד?…ויְעִירֶם בחשק הרוחני… עד אשר יטיבו מעשיהם, ובזה יגאל ה’ ממכרו… הפסוקים שעוסקים בדיני קרקעות פשוטים, אינם רק מצוות הקשורות לנדל”ן… הם רומזים למשימה נשגבה שמוטלת על כתפינו. שנזכה להיות שותפים לקב”ה בהבאת הגאולה ובבניין הבית הגדול והקדוש!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ההרשמה התבצעה וצוות הללויה ירשום את האותיות בספר עבור החיילים הגיבורים שלנו. יחד ננצח.

שימו לב!

כדי לכתוב ספר תורה וכדי להמשיך ולעמול אנו זקוקים לעזרתכם

השקיעו מספר דקות והוסיפו זכויות לעם ישראל