יום שבת, ז’ תמוז התשפ”ד
Search
Close this search box.

הלכות שבת שיעור 12 עם הרב נחמנסון

הלכות שבת שיעור 12

שיעורו השבועי של הרב יהודה לייב נחמנסון בהלכות שבת והשבוע: מתי עושים כביסה? הכנות לשבת, תקנת עזרא, האם התקנות רלוונטיות גם לימינו. כל זאת ועוד רק באתר הללויה

שלום עליכם לכל הצופים היקרים של האתר החשוב הללויה. אנחנו כאן שוב להלכות שבת.

אנחנו רוצים היום להתייחס לאחת התקנות החשובות שתיקן עזרא הסופר כפי שמביאה את זה הגמרא במסכת בבא-קמא בדף פב. עשרה תקנות תיקן עזרא ואחד מהם הוא מכבסים בחמישי בשבת. יש עניין לעשות את הכביסה ביום חמישי. עזרא הסופר תיקן לכבס לא ביום שישי אלא ביום חמישי. נחלקו הראשונים והאחרונים מה הייתה בדיוק תקנתו של עזרא.

כביסה
כביסה לכבוד שבת

בין חשובי האחרונים שנחלקו המגן אברהם והאליה-רבה. לדעתו של המגן אברהם עזרא תיקן שאנחנו נכבס את הבגדים ביום חמישי דווקא. או אפילו יום רביעי או שלישי או ראשון, אבל התקנה הייתה מתי לכבס אותם. לפי האליה-רבה התקנה של עזרא הייתה שצריכים ללבוש בגדים מכובדים נקיים ומכובסים לפני שבת. זו הייתה התקנה. ואם אנחנו רוצים לעשות דבר שהוא לכבוד שבת צריכים לעשות אותו באופן שיהיה ניכר שאתה עושה את זה לשבת. מתי זה? ביום שישי.
אלא מפני שביום שישי אנחנו עסוקים, שינו את זה מיום שישי ליום חמישי. ההבדל בין שיטתם של המגן אברהם לבין שיטתו של האליה-רבה זה מה יקרה אם אדם לא כיבס בשאר ימות השבוע? כולל ביום חמישי והנה הוא עומד עכשיו, יום שישי ואין לו בגד מכובס לשבת, מה יעשה? לשיטתו של המגן אברהם, כיוון שהתקנה הייתה לכבס ביום חמישי או בימים שלפניו ולא ביום שישי, אנחנו נאמר לאותו אדם תלבש בגד נחמד, נקי, אבל של יום חול. אתה לא יכול לכבס ביום שישי. לדעתו של האליה רבה שהתקנה הייתה לכבס בגדים לכבוד שבת זו הייתה התקנה, אז בגלל שביום שישי אין זמן אז עושים את זה ביום חמישי, אם אדם לא עשה ביום חמישי אנחנו לא נגיד לו ללכת עם בגדי חול, אנחנו נגיד לו ללכת עם בגדי שבת ולכבס ביום שישי. כאן אנחנו מגיעים לעיקר העניין שבשבילו הבאתי את הנושא.

המכונה בשירות האדם

באים אנשים ואומרים תשמע, היום בעידן המכונות המודרניות יש לנו מכונת כביסה יש לנו מכונת ייבוש, אתה מכניס את הכביסה שם את החומר, סוגר והמכונה עובדת, גומרת את הכל אתה מעביר למכונת הייבוש ותוך זמן קצר יש לך כביסה נקייה. למה עזרא תיקן את התקנה שלו? כדי שאנחנו לא ניכנס לשבת במצב כזה שאנחנו עסוקים עם כביסה שזה כידוע בימים ההם הייתה מלאכה מאוד קשה, היה יום כביסה, זה היה ממש עבודת פרך. אבל היום אנחנו לא אוחזים במצב, היום להכניס כביסה זה מהעבודות הקלות זה לא מלאכה בכלל, אז אולי ישתנה הדין.
אם אנחנו זוכרים את מה שלמדנו עכשיו לשיטתו של המגן אברהם שטוען שהכוונה הייתה לכבס ביום חמישי קשה מאוד להקל ולכבס ביום שישי כי זו הייתה התקנה דווקא ביום חמישי. אבל לשיטה השנייה שהכוונה הייתה שהבגדים יהיו מכובסים ונקיים ורק בגלל שאין זמן ביום שישי והעבירו את זה ליום חמישי אז היום שיש זמן ביום שישי לשים מכונה לדעתו יהיה מותר לכתחילה היום לכבס בגדים ביום שישי.

בגדים לבנים בשבת

כאן אנחנו נוגעים לפסק ההלכה כמו שמנסח אותו האדמו”ר הזקן בשולחן ערוך כותב כך: סימן רמב סעיף יא: עזרא תיקן שהיו מכבסים בגדים בחמישי מפני כבוד השבת כדי ללבוש לבנים בשבת אבל בערב שבת אין פנאי לכבס מפני שצריך להתעסק בצרכי השבת ומכיוון שיש לנו נימוקה של הלכה, ערב שבת אין פנאי לכבס, אנחנו יכולים לבוא ולומר במה דברים אמורים בימים ההם שהכביסה הייתה לוקחת שעות מרובות אבל בזמן הזה שהכביסה הולכת בזריזות אנחנו יכולים לכבס גם בערב שבת ולכן בבית שישנה משפחה ברוכת ילדים שיש הרבה בגדים וצריכים כמעט כל יום להפעיל מכונה, בוודאי ובוודאי שלכל הדעות והשיטות יש מקום להקל, לעשות מכונה בערב שבת ובפרט לשיטתו של האליה-רבה שהאדמו”ר הזקן בעל התניא פסק כמותו, אפשר יהיה להפעיל לכתחילה מכונה בשבת.
מה שאנחנו צריכים עכשיו לעיין שאלה שהמודרניזציה מגלגלת לפתחינו. בימים ההם שכיבסו בידיים אז לא הייתה שום ברירה היית צריך לכבס היית צריך לעשות את זה בידיים וכולם יודעים שבשבת אסור לעשות כביסה משום סחיטה. אבל היום שאפשר להפעיל מכונת כביסה והמכונה תעבוד מאליה שואל השואל האם אפשר להפעיל מכונה דקה לפני שבת והיא תמשיך מאליה? או שואל השואל האם אפשר להפעיל מכונת ייבוש לפני שבת והיא הולכת ומייבשת מאליה? ואז יהיה לי בגד כבר יבש בעוד זמן קצר? התשובה לשאלה הזו שזו מחלוקת בין מרן המחבר לבין הרמ”א.

לדעת המרן אפשר לכתחילה להפעיל מכונת כביסה או ייבוש לפני שבת ולדעת הרמ”א הדבר הזה אפשרי רק בשעת הדחק כמו למשל אדם שאין לו בגד ללבוש או חייל שמגיע הביתה ביום חמישי וצריכים לעשות לו כביסה והוא צריך לצאת כבר השכם בבוקר בראשון או במוצא”ש הבגדים אז צריכים להיות יבשים, זה אנחנו נמצאים בשבת חורפית ואין לנו את האפשרות להיות בטוחים שהכביסה תתייבש. אז במקרה כזה אנחנו יכולים להפעיל את המייבש כבר סמוך לשבת והבגדים יהיו יבשים כבר בשבת וזה גם לדעת הרמ”א נקרא שעת הדחק.
אני רק רוצה להעיר את תשומת לב הצופים שיש חלק ממכונות ייבוש שיש כאלו שאתה פותח או סוגר אתה מדליק נורה ועושה פעולה חשמלית. פעולה כזו, גם לשיטת המרן שמתיר וגם לשיטת הרמ”א שמתיר בשעת הדחק אי אפשר לפתוח את הדלת שלה בשבת. מה שאין כן המכונות הללו שאין בהם שום סגירה או הדלקת נורה אז במקרה כזה אנחנו נוכל להשתמש בבגד גם לכבוד שבת.
העניין של בגדים חדשים בגדים נקיים, זה קשור עם הכלל “בכל יום יהיו בגדיך חדשים” אמר שלמה המלך. החסידות מסבירה שהבגדים החדשים זה לא רק הלבושים שאנחנו מתלבשים בהם כדי להגן על עצמנו בצניעות וממזג אוויר מתאים. אלא הבגדים הם הלבושים הפנימיים, לבושי הנפש, המחשבה, הדיבור והמעשה. בכל יום יהיו בגדיך חדשים אומר שלמה. עזרא תיקן לכבס ביום חמישי, אומרת תורת החסידות, מהו הכיבוס הרוחני שביום חמישי? שאנחנו צריכים לעשות חשבון הנפש על מה שעשינו במשך כל השבוע. את מה שעשינו טוב, את מה שעשינו פחות טוב ואת המצריך תיקון נשתדל לתקן. ותיקון יום חמישי, מכניס אותנו לשבת מתוך שמחה מתוך טוב לבב, מתוך יראה ומתוך שלימות וניקיון נפש. זה העבודה הרוחנית של כיבוס הבגדים לקראת שבת המלכה. שהקב”ה יעזור שכל ימינו יהיו שבתות. שגם ימי החולין שלנו יהיו נקיים וזכים כמו השבתות.
שבת שלום לכולם.

ההרשמה התבצעה וצוות הללויה ירשום את האותיות בספר עבור החיילים הגיבורים שלנו. יחד ננצח.

שימו לב!

כדי לכתוב ספר תורה וכדי להמשיך ולעמול אנו זקוקים לעזרתכם

השקיעו מספר דקות והוסיפו זכויות לעם ישראל