יום שישי, ו’ תמוז התשפ”ד
Search
Close this search box.

הלכות שבת שיעור 11 עם הרב נחמנסון

הלכות שבת שיעור 11

מדוע צריך לנקות את הבית מקורי עכביש לפני שבת? ולנקות את הבית. האם זו חובה או המלצה? מניעות שלום בית וקליפות. כל זאת ועוד בשיעורו השבועי של הרב יהודה לייב נחמנסון באתר הללויה

שלום עליכם לכל הצופים היקרים של האתר הללויה

אנחנו נפגשים שוב והפעם אני רוצה לעבור על דבר מאוד מעניין דבר שהוא נראה לנו ונשמע לנו לגמרי רוחני והוא באמת כזה. אני אדבר עליו ממש בקצרה אבל מפני שהוא מאוד חשוב הרגשתי צורך שאנחנו לא יכולים לעבור עליו מבלי להזכיר אותו מפני שהרבה אנשים בדור הזה צריכים ישועה בנושא שעליו נדבר.

בשולחן ערוך בהלכות שבת בסימן רסב בסעיף ב’ כותב האדמו”ר הזקן כך: “טוב לפנות קורי עכביש מהבית מבעוד יום לנקות את הבית לכבוד שבת”. הניסוח של ההלכה מאוד מדויק, זה לא חובה. ישנם דברים שהם חובה, כמו נר של שבת כמו יין לקידוש  אבל זה “טוב” השולחן ערוך נותן לנו הצעה טובה, טוב לנקות את הבית מקורי עכביש. הפרי-מגדים והאליה-זוטא שניהם מוסיפים על ניסוח ההלכה, לא רק טוב לפנות קורי עכביש מבעוד יום אלא טוב לפנות קורי עכביש בכל ערב שבת. אנחנו יודעים שבמקומות מסויימים העכביש טווה את חוטיו בצורה מאוד זריזה ומכיוון שכך יש עניין שאנחנו נשתדל לנקות את הבית בכל ערב שבת מקורי עכביש. בדיוק בלשון ההלכה כתוב שמתי צריך לעשות זאת “מבעוד יום” אבל לא ברור מתי מבעוד יום, מבעוד יום זה עד השקיעה.

באיזה שעה אמרת?

בא רבי חיים בלאצ’י בכף החיים וגם הבן איש חי מביא אותו ואומר שכדאי מאוד לעשות את הפעולה הזו של נקיון הבית מקורי עכביש עד השעה החמישית ביום שישי. מה פירוש השעה החמישית? לוקחים לוח שנה מסתכלים מתי הייתה הזריחה היום וסופרים חמש שעות פחות או יותר בזמן הזה זה השעה החמישית. מה הסיבה שעד השעה החמישית הרי מובן שגם אחר כך אפשר מי שלא הספיק קודם. מדוע יש עניין עד השעה החמישית? התשובה היא מפני שמהשעה החמישית כותב רבינו האריז”ל שמתחילה להאיר הארת שבת ומכיוון שכך, יש עניין שאנחנו ניזהר ונישמר שקדושת השבת תיכנס בטהרת הבית על נקיונו.

סוד הקליפות

מה הסיבה להלכה הזו שנשמעת מיסטית קצת? מה הסיבה שצריך לנקות את הבית מקורי העכביש? כותב השל”ה הקדוש שהיה מגדולי וחשובי המקובלים בכל הדורות כולם. “ואני הולך יחיד אגלה סודו מה יש בפינוי קורי העכביש בערב שבת. והוא סוד הקליפות שרצונן למנוע שלום בית” הקליפות רוצות למנוע שלום בית , כיוון שעל פי הסוד, הקדושה שייכת לעולם התיקון, עולם האחדות, עולם ההרמוניה ואילו הקליפות שייכות לעולם הפירוד, לעולם התוהו, לעולם הנקרא עולם הניקודים, נקודות נקודות נפרדות זו מזו. קורי העכביש הם צריכים לפנות אותם מהבית והוא סוד להעביר גילולים מן הארץ” עד כאן הלשון של השל”ה הקדוש.

אנחנו כבר יודעים ממה שמספרת לנו הגמרא במסכת גיטין שביום שישי יש יצר הרע מיוחד שגורם חוסר שלום בית. שבת זה זמן של אחדות, שבת זה זמן של הענקה בבית למשפחה, לאשה לילדים לבעל.. היצר הרע מאוד שונא אחדות, הוא עצמו שורשו מעולם הפירוד ומכיוון שכך היצר הרע רוצה בכל מחיר להפריע לשלום הבית. אז לכן ביום שישי הוא מגביר את העוצמות, כך מספרת לנו הגמרא במסכת גיטין על רבי מאיר שהיו לו שכנים שתמיד היה ריב בינהם והוא מסר את נפשו להשכין שלם בינהם שביום שישי לא ישמע מהבית הזה שום צעקה ושום בהלה ואז הוא שמע איך הסטרא אחרא מבכה על מה שנלקח ממנה, התענוג שנלקח ממנה על ריב שיש בין הבריות.

לא לחינם כותב לנו רבינו הב”ח בסימן רפ בתחילתו שיש עניין ביום שישי ישתדלו בין האיש בין האישה להגביר את השלום בינהם, את האחווה בינהם, את האהבה בינהם כי יש יצר הרע מיוחד ליום שישי. וזה סוד ההלכה של העכביש גם העכביש שהוא סטרא אחרא גילולים שורשו מעולם הפירוד ומכיוון שכך הוא רוצה שיהיה פירוד בין אנשים אוהבים. בין בני זוג וכדומה לכן צריך להיזהר מאוד שגם מאחורי הקירות של הארונות של למעלה שלא תמיד רואים מה יש שמה גם שם להשתדל לנקות שלא יהיה את קורי העכביש. אם כבר גילו לנו חז”ל סוד כזה וכל דבריהם אמת אנחנו צריכים להשתדל להשתמש במתמנה הטובה שהם נתנו לנו כדי למנוע ריב ומדון.

שלום בית בערב שבת
שלום בית בערב שבת

תפוס אותו ומהר…!

בעל המנחת אלעזר, האדמור ממונקטש מגלה לנו בדברי תורתו עוד נדבך בנושא הזה של העכביש בערב שבת. הוא כותב שהעכביש שורשו מסוג קליפה רוחנית שנקרא שממית. בפסוק כתוב “שממית בידיים תיתפס” ראשי תיבות שבת. השורש הרוחני של הקליפה הזאת שייך לעשיו. מתי אנחנו מצליחים לכבוש את עשיו? מתי אנחנו מצליחים להוריד את כוחו? אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילת שחרית  “ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה לה’ המלוכה” זה יהיה באחרית הימים. השבת הקדושה היא מעין עולם הבא ולכן לקראת שבת אנחנו צריכים להסיר את הקליפות הללו שנדבקות לקראת שבת שהיא מעין עולם הבא, להסיר את בחינת השממית לקראת השבת להסיר את אותן הקליפות מהבית שלנו וזה בעצם הפעולה הזאת מקרבת את הגאולה שתבוא במהרה.

בספרי קבלה כתוב בנוסף לעניין השלום בית שקורי העכביש מונעים, כתוב שהקורים הללו מביאים דגאה, תוגה, מביאים את זה שהאדם  לא יהיה מחובר לנשמתו כמו שצריך. כי כל עניינם זה פירוד, כל עניינם זה הפרדה זה עניין של עולם התוהו. כיוון שכך, שאנחנו שומעים את כל הדברים הללו אז אנחנו בהחלט נזהרים בזה ביותר.

בספר “נחת השולחן” כתוב שסילוק קורי העכביש בערב שבת קשור עם בחינת מלכותו של עשיו. אנחנו יודעים שלעשיו היו אלופים שמונים אותם בתורה והסילוק של אותם אלופים הוצאת הכוח הרוחני שיש להם היא זו שנעשית באמצעות הסילוק של הקורים.

קורי עכביש בשבת

אני רוצה לסיים את הנקודה הזו בהלכה אחת שקשורה עם אדם ששכח לפנות את קורי העכביש לפני שבת והנה הוא רואה רק בשבת שעדיין יש קורים ומאוד חשוב לו שלום בית בביתו. מה העצה? קודם כל צריך לזכור דבר אחד: שלהרוג בשבת אסור, להרוג את העכביש בשבת זה אסור. למה זה אסור? מכיוון שיש הלכה שאסור להוציא נשמה כשם ששחיטה הייתה אסורה במשכן ומכיוון שכך אסור להרוג את העכביש. אבל הסרת הקורים אינה כרוכה בהריגת העכביש. אבל הקורים יש להם דין של מוקצה ולכן האופן בו אנחנו נוכל להסיר את קורי העכביש זה רק באמצעות פעולה שנקראת “כלאחר יד” יש לנו את פנים היד שזה כף היד, יש לנו את גב היד שזה אחורי היד. אם אנחנו ניקח את קורי העכביש ונסיר אותם בצורה הפוכה עם גב היד אנחנו נוכל להסיר אותם אם נדאג לא להרוג את העכביש נוכל להסיר אותם גם בשבת בעצמה.

שהקב”ה יעזור לכולנו שעל ידי זה שאנחנו משתדלים להסיר את הקליפות ממחוזותינו, להסיר את אחיזתם מביתנו עושים את ההשתדלות שיהיה לנו שלום בית בבית אז אנחנו פותחים פתח כחודו של מחט לעניינים רוחניים שכאלו והקב”ה מסייע לנו ופותח לנו כפתחו של אולם בסיעתא דשמייא שאך שלום אחווה ואהבה תשרה במחוזותינו.

שבת שלום לכולם

ההרשמה התבצעה וצוות הללויה ירשום את האותיות בספר עבור החיילים הגיבורים שלנו. יחד ננצח.

שימו לב!

כדי לכתוב ספר תורה וכדי להמשיך ולעמול אנו זקוקים לעזרתכם

השקיעו מספר דקות והוסיפו זכויות לעם ישראל