יום שישי, ו’ תמוז התשפ”ד
Search
Close this search box.

שתף:

מעלת התפילה – מתנה היא התפילה

אם יאמרו לאדם שיש לו קו פתוח 24 שעות ביממה להתקשר לאדם חשוב שיכול לעזור לו בכל תחום בחיים, כמה היה שמח ומאושר על כך.
ואנו זכינו לקו פתוח 24 שעות לדבר עם בורא עולם שהוא אבינו מלכנו ויכול להושיענו בכל צרותינו, ולכן צריכים אנו לנצל זאת כראוי.
וצריך לדעת: שאין דרכו של הקב”ה כדרך בשר ודם, בשר ודם כאשר מבקשים ממנו פעמים רבות, הוא מתרגז על כך, אבל הקב”ה אינו כן, אדרבה מחכה ומצפה שאנחנו נבקש ונתחנן אליו, כמו אמא ששמחה שבנה מתחנן לינוק ממנה חלב.
אם היינו מעריכים את הנשק שיש לנו בפה – כוח התפילה, לא היינו נזקקים לשום רופא ואפילו לא לעזרת צדיקים או מקובלים, כי התפילה הבוקעת מן הלב, כוחה רב מאוד לשבר את כל המחסומים, ולעלות ישר עד כסא הכבוד של מלך מלכי המלכים, אך לצערנו אין אנו מעריכים כראוי את כוחה של התפילה.
והעיד בנו של החפץ חיים שכמעט מעולם לא ראו רופא, מפני שכאשר היה אחד מבניו חולה, ציווה לחלק 18 קילו לחם לעניים, והיה עולה לעלית הגג והיה שופך שיחה ומתפלל לשוכן מעונה שישלח רפואה לבניו, ואכן כך היה.

מסופר על החפץ חיים שבשעה שאנשים היו מבקשים ממנו שיתפלל עליהם, היה אומר: הייתכן שבמקום שנמצא המלך, יגישו בקשות לעבדו? הלא הקב”ה בכבודו ובעצמו בקרבתנו, ובידנו להציע את בקשותינו ישר לפניו, ולמה לכם לפנות לאדם קטן ופשוט כמוני, שאין בידו לעזור לכם, מול המלך?!
וכידוע שתפילה ראשי תיבות תפילה פנייה ישירה לבורא עולם.

סיפר רבי נחמן מברסלב על עצמו: בצעירותי סיגפתי את עצמי בכל מיני סיגופים, כדי להתקדש ולהתקרב לה’ יתברך, אבל אילו הייתי יודע את כוח התפילה, לא הייתי מסגף את עצמי כלל! רק הייתי עומד ומתחנן לפני הקב”ה יומם ולילה, כי הכל תלוי בתפילה, ועל ידי התפילה ניתן להשיג הכל.
ויתירה מזאת אם האדם זוכה להשיג דבר בכוח של התפילה, אפילו אם הדבר שזכה בו הוא בגדר נס אין מנקים לו מזכויותיו, אף על פי שמובא במסכת שבת (לב.) אדם שנעשה לו נס מנקים לו מזכויתיו (המהרש”א בח”א ד”ה “אפשר”, על פי המעשה בקידושין כט: עם רב אחא. ע”ש).

מובא ב”מדרש תנחומא” (בשלח, אות ט’): כתוב בספר ישעיה (מ”א, י”ד): “אַל תִּירְאִי תּוֹלַעַת יַעֲקֹב”, ונשאלת השאלה: למה נמשלו ישראל לתולעת? מה תולעת זו מכה את הארזים בפיה והיא רכה ומכה את הקשה, כך ישראל: אין להם אלא תפילה, ובכוח תפילתן מכין את עבודת הכוכבים שנמשלו לארזים, שנאמר (יחזקאל ל”א, ג’): “הִנֵּה אַשּׁוּר אֶרֶז בַּלְּבָנוֹן” ומתגברים ומנצחים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ההרשמה התבצעה וצוות הללויה ירשום את האותיות בספר עבור החיילים הגיבורים שלנו. יחד ננצח.

שימו לב!

כדי לכתוב ספר תורה וכדי להמשיך ולעמול אנו זקוקים לעזרתכם

השקיעו מספר דקות והוסיפו זכויות לעם ישראל