יום שישי, ו’ תמוז התשפ”ד
Search
Close this search box.

שתף:

מעלת התפילה – קדושת בית הכנסת

בית הכנסת נקרא “מקדש מעט”, משום שבשעה שנחרב בית המקדש, התנפצו אבניו לרסיסים, והתפזרו בכל העולם כולו, וכל מקום בעולם שנפל רסיס של אבן מבית המקדש, נבנה שם במשך השנים בית הכנסת.
ומאחר שיש בבית הכנסת קדושה כמו קדושת בית המקדש, לפיכך: יש לשמור על קדושות המקום, ולעמוד שם באימה וביראה, ולא לדבר בבית הכנסת בשיחה בטילה, כי שם הוא מקום השכינה (ואין למו מכשול, שמירת הדיבור, חלק ב’, עמוד 464).
ועל כן פסק מרן “שולחן ערוך” (אורח חיים, סימן קנ”א, סעיף א’): בתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגים בהם קלות ראש, כגון: שחוק והיתול ושיחה בטלה, ואין אוכלים ושותים בהם, ולא מתקשטים בהם ולא מטיילים בהם, ולא נכנסים בהם בחמה מפני החמה, ולא בגשמים מפני הגשמים.

ה”זוהר הקדוש” בפרשת תרומה (דף קלא:) החמיר מאוד בחומרת האיסור של דיבור דברי חול בבית הכנסת, וכתב: המדבר בבית הכנסת דברי חול אוי לו שמראה פירוד, אוי לו שגורע האמונה, אוי לו שאין לו חלק באלוקי ישראל, שמראה שאין לו אלוקה ואין הקב”ה נמצא שם ואין לו חלק בו ואינו ירא ממנו, ונוהג ביזיון בתיקון העליון של מעלה.

ה”כף החיים” (סימן קנ”א, אות ח’) הביא דברי מרן החיד”א בספרו “פתח עיניים” שכתב: המדבר שיחת חולין בבית הכנסת, טוב לו שלא יבוא כל עיקר, כי הוא חוטא ומחטיא, והשטן מקטרג ואומר: היום קצר לו לדבר, עד שממתין לשעת התפילה.
וכמו כן המקטרגים והמשטינים אומרים לבורא עולם: שאצל אומות העולם לא מדברים במקומות התפילה שלהם, והנה עם ישראל מדברים בבית הכנסת ולא שומרים על קדושת המקום.

בספר “עלינו לשבח” (ויקרא, עמוד תשכ”ט) כתב: ששוחח פעם עם אחד מגדולי הרופאים בארץ, ושאל אותו האם יוצא לו לבקר מידי פעם בבית הכנסת? ותשובתו הייתה: ביקרתי פעם אחת בבית הכנסת, וראיתי אנשים משוחחים ביניהם, והיה דומה ל”שוק” ולא למקום קדוש, ומאז נמנעתי מלשוב ולבקר שם שנית, נמצא שהמדברים בבית הכנסת גורמים לחילול ה’ גדול.

נשאלת השאלה: מה זה נקרא דברי חול? דברי חול הינם אפילו כשמדבר לצורך פרנסתו וכיוצא בזה, וכל שכן כשמדבר שיחה בטלה ממש שיש לאסור בזה אפילו מחוץ לבית הכנסת, ואין צריך לומר שאם שח דברי לשון הרע ורכילות ומחלוקת וכיוצא בזה שגדול עוונו מנשוא (הלכה ברורה, סימן קנ”א, הלכה ב’).

הערה חשובה: יש לעורר ולהזהיר את הציבור שלא להיכנס לבית הכנסת עם פלאפון זמין, ובודאי שאסור באיסור חמור לדבר בבית הכנסת במכשיר הפלאפון, ועל אחת כמה וכמה יש להיזהר שלא לדבר בו בשעת התפילה!!
וצריך ללמוד ממה שמתרחש בבתי המשפט החילוניים, שאם האדם ידבר שם בפלאפון בשעת הדיון במשפט, הרי שיקנסו אותו בקנס של אלפי שקלים, וגם אם לא ידבר אלא רק יצלצל לו הפלאפון, הרי הוא עתיד לקבל על כך קנס, ואם כן קל וחומר בן בנו של קל וחומר שבביתו של הקב”ה צריך להקפיד על מורא ויראה פי כמה וכמה יותר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ההרשמה התבצעה וצוות הללויה ירשום את האותיות בספר עבור החיילים הגיבורים שלנו. יחד ננצח.

שימו לב!

כדי לכתוב ספר תורה וכדי להמשיך ולעמול אנו זקוקים לעזרתכם

השקיעו מספר דקות והוסיפו זכויות לעם ישראל