בשלב זה כבר לא ניתן למכור חמץ דרך אתרנו!

כל הטפסים שמולאו עד כה, יימכרו לגוי ביום יד לפני זמן ביעור חמץ בע"ה.

נא לוודא כי המקומות שהחמץ בהם - מוכרים וידועים ככל האפשר.

פסח כשר ושמח.