יום שישי, ו’ תמוז התשפ”ד
Search
Close this search box.

הלכות שבת שיעור 10 עם הרב נחמנסון

הלכות שבת שיעור 10 

שיעורו השבועי של הרב לייב נחמנסון בהלכות שבת והשבוע: דין חלה ואפייה לכבוד שבת. כל זאת ועוד רק באתר הללויה

שלום עליכם לכל הצופים היקרים של אתר הללויה

אנחנו שמחים שוב להיפגש וללמוד הלכות שבת. אנחנו עוסקים בנושאים שקשורים להכנת השבת. אחת ההלכות המעניינות והחשובות שיש לנו שיתבארו בסימן רמ”ב, מופיעות בשולחן ערוך של אדמו”ר הזקן בסעיף יב’ שם. כותב ככה האדמו”ר הזקן: “נוהגים ללוש כדי שיעור חלה, כל אחד בביתו. לעשות מהם לחמים לבצוע עליהם בשבת ולא ליקח לחם מן השוק, כמו בשאר ימים. ודבר זה מכבוד שבת ויום טוב ואין לשנות המנהג”.

מהלכה הזו למדנו כמה דברים. שיש עניין להפריש חלה בערב שבת, כתבו הראשונים שטעם הדבר הוא מפני שביום שישי שנברא האדם הראשון, בו ביום הוא חטא בחטא עץ הדעת ובו ביום נגזר עליו שהוא ימות. עד שהאדם לא חטא בחטא עץ הדעת היו לו חיים נצחיים, מאז שהוא חטא, ירדה מיתה לעולם. האדם הראשון קרוי בחז”ל חלה. הוא העיסה שממנה עשה הקב”ה את כל בני האדם שנוצרו אחר כך. אז כיוון שהאדם היה חלה, חלתו שלו עולם, והחלה של העולם, שזה האדם הראשון, נגזרה עליו מיתה בערב שבת והעניין של הפרשת חלה, מצוות הפרשת חלה מתקן במידה מסויימת את העניין הזה של מיתתו של חלתו של עולם הוא אדם הראשון, כיוון שכך, הורו לנו הפוסקים שיש עניין להפריש חלה בערב שבת. הפרשת חלה זו מצווה שניתנת לנשים בעיקר, כולם חייבים בה אבל נשים הן בדרך כלל אלו שמכינות את האוכל, וגם כיוון שהיא גרמה למיתתו של חלתו של עולם אז נותנים לה את ההפרשת חלה שתבוא לידי תיקון.

הכנת בצק לחלות של שבת
הכנת בצק לחלות של שבת

הדבר השני שאנחנו לומדים בהלכה הזאת שיש עניין להכין לחם בבית לכבוד שבת. כל השבוע אנחנו קונים בחוץ ובשבת יש מצווה מיוחדת לאכול חלות שאנחנו עשינו בעצמינו.
והנקודה השלישית שאנחנו לומדים בסעיף הזה שהסיבה שאנחנו עושים חלות בבית זה מפני כבוד השבת.

כבוד השבת

העניין הזה של כבוד השבת, והעניין של הפרשת החלה הוא משתנה בין יום שישי ללפני יום שישי. האדם הראשון נוצר ביום שישי, מתי נגזר עליו מיתה? ביום שישי. כיוון שכך יש מצווה מיוחדת להפריש חלה ביום שישי. כלומר, שלאותן נשים חרוצות שאופות כבר מתחילת שבוע לכבוד שבת ומקפיאות וזה דבר שהוא אפשרי באמת לכבוד שבת, הם אמנם עושות דברים מיוחדים לכבוד שבת אבל זה שהן מפרישות חלה ביום ראשון שני שלישי רביעי חמישי ואפילו חמישי בלילה אין בזה את הקיום של המצווה של הפרשת חלה מפני שהיא כיבתה חלתו של עולם מפני שבסופו של דבר זה היה ביום שישי ובאותו יום שנגזרה הגזרה. לעומת זאת כשאישה תאפה חלות ביום חמישי, ביום או בלילה, כיוון שהחלות ניכרות שהן לכבוד שבת אז היא מקיימת בזה את מצוות כבוד שבת אז יש לנו פה כבר נקודה מאוד חשובה שהיא ממש מעשית.
אנחנו היום ברוב הבתים הייתי אומר אין לנו את הזמן לאפות חלות. זה מצווה מאוד חשובה לאפות חלות בבית לכבוד שבת אבל אין לנו הרבה פעמים את הפנאי לעשות את זה. לפי מה שהסברתי עכשיו כיוון שהסיבה שאופים חלות בבית זה כדי שיהיה כבוד לשבת ומכיוון שהחלות שאנחנו קונים היום בחנויות הן גם חלות טעימות וגם ניכר עליהן שהן נאפו לכבוד שבת, יש להן צורה מיוחדת ומתיקות וכדומה. אז החלות הללו שאנחנו קונים מוציאות אותנו ידי חובה של מצוות אפיית חלות לכבוד שבת. כי יש לנו כבוד שבת כאן.
מצד שני יש עניין של הפרשת חלה וכשאנחנו קונים חלות אנחנו לא מפרישים חלה אנחנו קונים. אז כאן אם יש נשים שאופות עוגות ומפרישות חלה מהעוגה זה מוציא אותן ידי חובה של מצוות הפרשת חלה. אז יש לנו כאן את המעלה השנייה. אומנם הן לא הפרישו מהחלה אבל הן מפרישות מהעוגה וגם זה דבר נכון ודבר טוב וגם כן דבר מושלם. זו הנקודה שהיא חשובה להציע לנשים שאם אתן כבר אופות עוגות בשיעור שתצטרכו להפריש חלה, שאנחנו מפרישים חלה כבר מקילו מאתיים בלי ברכה ו1.666 קילו שזה כמעט קילו 700 עם ברכה ולדעת הרב עובדיה יוסף גם מקילו 560 עם ברכה ולכן אנחנו בהחלט נעדיף שאפיית העוגות של הנשים תהיה ביום שישי כדי שהפרשת חלה שהן עושות תחשב להן כמצווה המיוחדת שחז”ל תקנו להפריש חלה.
אישה שאופה עוגות במהלך השבוע, זה טוב מדין כבוד שבת היא שומרת אותן בהקפאה אז יהיה כבוד שבת מהעוגות הללו אבל דין הפרשת חלה מקומו וזמנו דווקא בערב שבת ולא לפני.

חלה טובה ומתוקה

יש כאלו שכתבו שכיום כיוון שהחלות הן טובות וטעימות אין שום עניין לאפות חלות בבית אבל אני רוצה להעיר שכיוון שהאדמור הזקן בעל התניא כותב על אפיית החלות בבית שהן כבוד שבת ואין לשנות את המנהג, אז מן הראוי לא לשנות את המנהג גם בנושא הזה ולקחת אותו באמת שמי שיש לה זמן ואפשרות כן כדאי שתאפה חלות.
נקודה נוספת, ישנן משפחות שאופות הרבה חלות, הרבה עוגות והן בשיעור שצריך להפריש חלה כמו שאמרתי קודם, רק שהם מחלקים את החלות האלו בתרומה לכל מיני מקומות, לפעמים זו אמא שמחלקת לכל הבנים והכלות והבנות והחתנים. אז ככה השאלה הנשאלת היא האם במקרה כזה היא גם צריכה לעשות הפרשת חלה והתשובה היא כן על פי דברי הש”ך הלכה למעשה אנחנו נוהגים להפריש חלה אפילו עם ברכה אע”פ שמחלקים את העוגות האלו או החלות האלו לאחרים.
נקודה נוספת, יש כאלו אנשים שמספיקים לאפות חלות אבל לא חלות לכל הסעודה של שבת, הם עושים חלות בכמות מסויימת ושאר החלות שהם צריכים הם קונים. במקרה כזה ההלכה מציעה להם כדאי שתשתמשו בחלות שאתם עשיתם בעצמכם בבית בשביל הלחם משנה. שהלחם משנה הוא החשוב אז עדיף שדווקא את החלות הביתיות אנחנו ניקח לעשות לכבוד שבת בלחם משנה דווקא.
ואנחנו באמת מאחלים לכולנו שנזכה לכבד את השבתות כמו שכתוב שמי שזוכה לכבד את השבת אז הוא זוכה לעולמות אינסוף שהקב”ה יעזור לנו שנזכה לכבד את השבתות בשמחה ונזכה גם לקיים את מצוות הפרשת חלה ובעזרת ה’ שיבולע המוות לנצח ויתבטל כל העניין הזה שנרקב העולם ונחזור למצב שהיינו בגן עדן בראשית קיומו של העולם.
שבת שלום לכולם

ההרשמה התבצעה וצוות הללויה ירשום את האותיות בספר עבור החיילים הגיבורים שלנו. יחד ננצח.

שימו לב!

כדי לכתוב ספר תורה וכדי להמשיך ולעמול אנו זקוקים לעזרתכם

השקיעו מספר דקות והוסיפו זכויות לעם ישראל