יום שבת, ז’ תמוז התשפ”ד
Search
Close this search box.

שתף:

הרב חיים סנוואני על מעלת תהילים

הרב חיים סנוואני על מעלת תהילים

הרב חיים סנוואני על מעלת תהילים

הרב חיים סנוואני על מעלת תהילים

אשרי האיש הלומד תהילים,

שיש בהם כבוד לישראל, ומגן להם מכל צר וצרה. כמו שנאמר (במדבר א, ב) עדת בני ישראל למשפחותם, ס”ת תלים. שאם ישראל עוסקים בתהילים, יש להם נשיאות ראש וגדולה ואין יכול שום אויב וצר לשלוט בהם. וכאותו מעשה של אותו זקן שהיה קורא תהילים תמיד וכל ימיו ניצולה המדינה, ואחר פטירתו היה מה שהיה.

הרב חיים סנוואני על מעלת תהילים
הרב חיים סנוואני על מעלת תהילים

ומחשיבות יקרת המעשה אביאנו כאן בשלימותו. שמעתי מפי אבי מורי הקדוש הי”ד כי שנת קי”ב שנתיים אחר הגזירות נשאר כפר אחד סמוך לערפורט שלא שלטו בו האויבים והיה יושב שם איש מסכן וחסיד לא כל כך יודע לבד פשוטי המקרא והיה זקן ונפטר בשיבה טובה ותוך שלושים יום לפטירתו בא בחלום לחכם אחד מופלג וחסיד שהיה בערפורט ונדמה לו שהיה עומד לפניו בתכריכין וספר קטן בזרועו אז אמר לו החסיד וכי אינך האיש אשר קברנו ביום פלוני פה א”ל כן דברת אני הוא א”ל ומה הספר הזה אשר לך א”ל ספר תהילים באתי להזהירך שתזהיר את בני היישוב ההוא שהייתי דר בו שיבריחו עצמם מן העיר וימלטו את נפשם כי כלתה עליהם הרעה וימלטו אל הקהילות כי כל עוד שהייתי חי ששילמתי וגמרתי ספר תהילים בכל שבוע כמה שנים בזכות זה האריכו בשלום וניצולו עד הנה ומעתה אין מי שיגן עליהם.

ויהי בבוקר

ותפעם רוח החסיד ושלח שליח מיוחד לשם בכותבו והזהירם והנה מקצתם היראים דברי החסיד נמלטו וניצולו ומקצתם שנתייאשו מן הפורענויות ונשארו שם ולא השגיחו בדברי החסיד עד שפגעה בהם יד ה’ ומדת דינו ומהיום ההוא ששמע א”מ הקדוש ז”ל הדבר הזה לא היה נמנע מלומר ספר תהילים כל שבוע ע”פ ז’ חלקים ע”כ על תרפה ידך ממני כי מי שהוא רגיל ודש בו בספר תהילים הוא דוחה כל מיני פורענויות וכמה פגעים רעים מעליו ומעל בני ביתו ומעל משפחתו ומעל כל בני דורו ומגלגל עליו ועליהם כל מיני שפע ברכות וטובות והצלחות אשרי הזוכה ומזכה את הרבים עכ”ל” (הרה”ק חיים סנוואני זת”ע. בס’ מקום מקדש לפר’ במדבר, עמ’ רא. וזכיתי לכוון בדעת הרה”ק זת”ל ולמצוא את המעשה,

ובהק’ נכתב שהובא בשל”ה

בשם עמק המלך בשער תיקוני תשובות דף טו וז”ל, מצאתי כתוב בשם מהו”ר ראובן קרא שמביא מעשה רב וגדול כוח תהילים האומרו בכל יום. וראה עוד מ”ש הגר”ח פלאג’י זצ”ל בהק’ לספרו הכתוב לחיים מעניין הגנת העיר איזמיר בזמן שהיה בה הרב בעל שמחת יו”ט והלכות יו”ט, בהיותו חולם ונפל פסוק בפיו “וגנותי על העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי”, ופתרו לו בתוך החלום שהוא על העיר איזמיר, דאגוני מגנא מה שקורין היחידים בספר תהלים פעמים רבות. ובדיק בשם העיר ברמז הכתוב “עת הזמיר הגיע”).


אשרי האיש הלומד תהילים,

שכל הקורא תהילים נענה בתפילתו. שנאמר (במדבר א, ב) עדת בני ישראל למשפחותם, ור”ת גי’ יב”ק, הוא נוט’ יעננו ביום קראינו, כי כל הקורא תהילים נענה בתפילתו (הרה”ק חיים סנוואני זת”ע. בס’ מקום מקדש לפרשת במדבר, עמ’ רא. וכ”כ משם הרב זת”ע בס’ דרך צדיקים ח”א בעמ’ 246).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ההרשמה התבצעה וצוות הללויה ירשום את האותיות בספר עבור החיילים הגיבורים שלנו. יחד ננצח.

שימו לב!

כדי לכתוב ספר תורה וכדי להמשיך ולעמול אנו זקוקים לעזרתכם

השקיעו מספר דקות והוסיפו זכויות לעם ישראל