יום שבת, ז’ תמוז התשפ”ד
Search
Close this search box.

שתף:

הרב י חיון על מעלת אמירת תהילים

הרב י חיון על מעלת אמירת תהילים

הרב חיון על מעלת אמירת תהילים

אשרי האיש הלומד תהילים, שכן חכמים שבחו עד מאד את ספר התהילים ועוד קבעוהו בעיקר סדר התפילה בימי חול ושבת ומועדים, וכמו שאנו אומרים בתפילה ובשירי דוד עבדך נהללך ה’ אלהינו בשבחות ובזמירות. ועוד אמרו, כל האומר תהלה לדוד בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. וגם תקנו לתת צדקה קודם התפילה וסמך לו מפסוק בתהילים, שנאמר “אני בצדק אחזה פניך” (פי’ הר”י חיון. ועוד אמרו – בברכות ד ע”ב. ותקנת הצדקה – רמב”ם הלכות מתנות עניים פ”י, ושו”ע יו”ד סי’ רמט ה”יד. והפסוק הוא מתהילים יז, טו).אשרי האיש הלומד תהילים, שיש בו מעלת המלאכים שגם הם אומרים קדושה כמ”ש (ישעיה ו) וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש ה’ צבאות מלא כל הארץ כבודו. וגם מעלת השמים כמ”ש (תהילים כב) השמים מספרים כבוד אל. ומעלת הכוכבים כמ”ש (איוב לח) ברון יחד כוכבי בוקר (פי’ הר”י חיון).אשרי האיש הלומד תהילים, שכך היה מנהג הקדמונים להודות לה’, כמו שמצאנו באדם הראשון שאמר מזמור שיר ליום השבת. ונח אמר (בראשית ט) ויאמר ברוך אלהי שם. ושם בן נח שנקרא מלכי צדק מלך שלם אמר (בראשית יד) ברוך אל עליון קונה שמים וארץ, ועוד אמר מזמור נאום ה’ לאדוני. ואברהם אמר מזמור משכיל לאיתן האזרחי. ומשה אמר תפילה למשה ועוד י’ מזמורים הנלווים אליו. ומשה ובני ישראל אמרו שירה על הים (פי’ הר”י חיון).אשרי האיש הלומד תהילים, שמהם הוא למד הדעות האמיתיות, מציאות ה’ יתברך והשגחתו על הכלל והפרט, תשלום הגמול והשארות הנפש, מדות טובות, דרכי התשובה, ועל הנבואה, ובמעלת השבת, ואור השכינה, מעלות ירושלים עיר הקודש, וניחומים לזמן הגאולה (פי’ הר”י חיון).אשרי האיש הלומד תהילים, שיש בהם סגולה לשמירה בים וביבשה ולמצוא חן (פי’ הר”י חיון. וכ”כ הגר”ח פלאג’י זצ”ל בהק’ לספרו הכתוב לחיים).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ההרשמה התבצעה וצוות הללויה ירשום את האותיות בספר עבור החיילים הגיבורים שלנו. יחד ננצח.

שימו לב!

כדי לכתוב ספר תורה וכדי להמשיך ולעמול אנו זקוקים לעזרתכם

השקיעו מספר דקות והוסיפו זכויות לעם ישראל