יום שישי, ו’ תמוז התשפ”ד
Search
Close this search box.

ואני תפילתי פרק 17 קריאת שמע קטנה

הרב מאיר ערד על משמעות התפילה והכוונות בה על פי פשט, דרש, רמז וסוד והשבוע: “קריאת שמע קטנה”

שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בסדר התפילה ונוהגים לפני אומרים את פסוקי הקורבנות שנגיע אליהם בהמשך, נוהגים לומר קריאת שמע קטנה, כלומר, קריאת שמע רק את הפרשיה הראשונה של קריאת שמע. אבל עוד קודם לקריאת שמע ישנם פסוקים מסויימים ותפילות מסויימות שחכמים תיקנו לומר אותם ואנחנו ננסה קצת גם לקרוא את אותן תפילות ולנסות להבין את משמעותן.
נתחיל לקרוא מבפנים התפילה היא כזאת: “לעולם יהא אדם ירא שמיים בסתר ומודה על האמת ודובר אמת בלבבו וישכם ויאמר: רבון כל העולמים, לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על רחמיך הרבים. מעלנו, מה חיינו מה חסדינו מה צדקנו מה כוחינו מה גבורותינו מה נאמר לפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו. הלא כל הגיבורים כאין לפניך ואנשי ה’ כלא היו. וחכמים כבני מדע ונבונים כבני השכל, כי רוב מעשיהם תוהו והנה חייהם הבל לפניך. ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל”. בהמשך “לבד הנשמה הטהורה” אבל ננסה להסביר קודם כל את מה שקראנו.
קודם כל באים חכמים בתפילה הזאת שהם מתקנים לנו ומורים לנו כמה הנהגות מאוד חשובות שאדם צריך להתנהג בהן. לעולם, תמיד יהא אדם ירא שמיים בסתר. אדם צריך להיות ירא שמיים, זה דבר מאוד בסיסי ופשוט בעבודה של האדם, זה יראת שמיים. הוא צריך לדעת שהקב”ה נמצא ובוחן כליות ובל. אבל יש פה הדגשה של ירא שמיים בסתר. מה הכוונה? יראת השמיים שלו צריכה להיות בצניעות, בענווה. הוא לא צריך להבליט אותה, להתגאות חלילה בה לפני אחרים. אנחנו יודעים, שיש עניין מאוד גדול שהאדם לא מראה לכולם את דרגתו הרוחנית. לא הולך ומתגאה ומחצין את המעשים הטובים שהוא עושה. הוא יודע שמה שהוא עושה הוא עושה בשביל הקב”ה לא בשביל לקבל שכר ולא בשביל לקבל תגובות טובות מאנשים אחרים. הוא עושה את זה מתוך התבטלות לקב”ה. וזה העניין של ירא שמיים בסתר, שהאדם עושה את הדברים הנכונים מתוך יראת שמיים ומתוך צניעות וענווה והוא לא הולך ומתגאה חלילה ומפרסם את עצמו ומראה את עצמו ברבים שכולם יראו איזה צדיק אני. יש עד כדי כך שיש ביטוי שחכמים אומרים “לעולם יהא אדם ערום ביראה”. ערום זה מלשון ערמומיות. כלומר, היראה ה’ אדם צריך להיות ערום בה, להיות בה בערמומיות. מה הכוונה? לעשות פעולות שלא יהיה ניכר המדרגה הרוחנית שלו. שלא יהיה ניכר יראת ה’ שלו. וכמו שמסופר, ככה הרבי מביא בספר היום יום, שכמה מהחסידים הראשונים היו מסתירים את עצמם ואם הם התגלו הם היו מאוד מצטערים. למה? כי עבודה פנימית היא עבודה פנימית שאתה עושה אותה מול הקב”ה ולא מול אף אחד אחר. זה הכוונה ירא שמיים בסתר. זה הנהגה אחת.
עוד הנהגה ומודה על האמת מה הכוונה? אז בצורה פשוטה, אדם שעשה איזה טעות, לא צריך להתבייש במה שהוא עשה הוא צריך להודות על האמת ולתקן את דרכיו. זה הפירוש הפשוט של הדברים שהוא בוודאי הנהגה חשובה שהאדם צריך להתנהג בה. אם הוא טעה, לתקן דרכיו, להודות בטעותו. יש אנשים כאלו שמרוב גאוותם גם כשהם טועים וגם כשהם מבינים שהם טועים הם לא מוכנים להודות בזה והם טוענים שכולם אשמים חוץ מהם. ההוא אשם, וההוא אשם ואני היחיד שלא אשם, קשה לו להודות באמת, קשהלו להודות בטעויות. אדם כזה הוא מאוד מסכן, כי הוא יחזור על הטעויות אחר כך פעם נוספת והוא יתעקש שהוא הצודק והוא גם ישניא את עצמו על אחרים. אדם צריך להיות במקום פנימי שמוכן לקבל את האמת. מוכן לתקן את דרכיו. אנחנו לא מושלמים, אנחנו בני אדם שעושים טעויות וצריך לפעמים לדעת לתקן את הטעויות ולהודות על האמת. זה פירוש אחד שהוא מבטא את הפשט של המילים “מודה על האמת”. אבל על פי החסידות טמונים בזה סודות פנימיים עמוקים יותר. מודה על האמת הכוונה, מודה על האמת האלוקית. מה הכוונה? יש פסוק שאומר ככה: ק-ל דעות ה’. הקב”ה הוא קל דעות, דעות לשון רבים. יש דעה עליונה ויש דעה תחתונה. דעת עליון ודעת תחתון. דעת עליון זה כביכול המבט של הבורא מלמעלה, דעת תחתון זה המבט שלנו הנבראים. כשהבורא רואה את העולם, את המציאות הוא רואה איך הכל כלול בו איך הכל ממנו. כשאנחנו רואים את המציאות אנחנו רואים מציאות גשמית שלכאורה עומדת בזכות עצמה שלא תלויה במשהו אחר. תפקידנו בעולם זה להודות על האמת. להודות על האמת פירושו זה להכיר באמת האלוקית שמה שאנחנו רואים בעיניים שלנו במציאות הגשמית שהיא נראית כאילו עצמאית באמת כל רגע ורגע הקב”ה מחייה אותה ומהווה אותה כל שניה ושניה. הוא משגיח על כל פרט ופרט שקורה בה וזה דבר שלא תמיד קל לזכור אותו, לא תמיד קל לחוש את זה. כי יש משהו במציאות שהוא מקרין בדיוק הפוך. אני קיים בזכות עצמי, החזק מצליח, החזק שורד. צריך לדרוך על השני, צריך להיות מעליו. לא. צריך לדעת ולהכיר באמת שכל דבר בעולם הזה הוא מכוון על ידי הקב”ה ויש לו סיבה וה’ מחייה אתה עולם בכל שניה ושניה. זה נקרא לכופף את הדעה התחתונה לדעה העליונה. ק-ל דעות, לשון רבים, יש שתי דעות – דעת הנבראים ודעת הבורא ואנחנו צריכים להודות ולקבל את דעת הבורא ולהודות שהמציאות האמיתית מתהוות כל רגע ורגע כל שניה ושניה על ידי הקב”ה, זה הכוונה מבחינה פנימית מודה על האמת.
אחר כך ממשיכים ואומרים ודובר אמת בלבבו האדם צריך שפיו וליבו יהיו שווים. כלומר, לא רק שמודה על האמת, מול האחר אלא גם כן יהיה אמיתי עם עצמו. הוא יכיר באמת את מדרגתו הרוחנית. יש פתגם שכשם שאדם צריך להכיר מעלות עצמו ככה הוא צריך להכיר חסרונות עצמו. וכשם שהוא צריך להכיר חסרונות עצמו ככה הוא צריך להכיר מעלות עצמו. אדם צריך להכיר את עצמו באמת מעלותיו ומחסרונותיו. לא להתגאות במעלותיו כי הם נתנו לו מאת ה’ ולא להיבהל מהחסרונות גם כן אל אלדעת שיש לו עבודה לתקן אותם. אדם שרואה רק את המעלות שלו ומתעלם מהחסרונות שלו הוא לא יעשה את העבודה. אדם שרואה רק את החסרונות שלו ולא מכיר ולא מבין שיש לו מעלות אלוקיות הוא יכול להיכנס ליאוש ולעצבות ולחוסר מעש. לכן דובר אמת בלבבו זה שאדם יכיר את האמת בתוכו יכיר את עצמו כמו שצריך ויעשה את עבודתו בצורה אמיתית ושלמה. ואחרי שאדם יתנהג בהנהגות הללו מה הוא אומר:
מה אנו מה חיינו מה חסדנו וכו’ – הוא מכיר שכל מה שיש לו זה לא שלו זה הכל מהקב”ה. מי אנחנו? הלא כל הגיבורים כאין לפניך…נכון שיש לנו הרבה מעלות אבל המעלות הן לא שלנו קיבלנו אותן מהקב”ה יש פה איזה ביטוי פנימי של ענווה והתבטלות מול הקב”ה ואם נשים לב אז חוזר כאן הביטוי “מה” מה אנו? מה חיינו? מה חסדנו? מה זה ה”מה” הזה שחוזר על עצמו? מה, על פי הסוד זה מבטא ביטוי של ענווה. בצורה פשוטה, אדם אומר “מה” זה שהוא לא יודע הוא שואל מה. מה? מבטא התבטלו. החכמה על פי הסוד מורכבת מהמילים כוח-מה. כוח של ענווה כוח של התבטלות פנימית. אז ממילא זה החכמה האמיתית. החכם האמיתי יודע שכל מה שיש לו זה לא שלו והכל מגיע מלמעלה. זה ה”מה” של המקום הפנימי, המהות הפנימית שלנו, הביטול והענווה לקב”ה ואנחנו יודעים שמצד עצמנו אנחנו שום דבר, אין ואפס חוץ כמובן מהנשמה הטהורה שנמצאת בנו. אבל זה בע”ה נמשיך בפעם הבאה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ההרשמה התבצעה וצוות הללויה ירשום את האותיות בספר עבור החיילים הגיבורים שלנו. יחד ננצח.

שימו לב!

כדי לכתוב ספר תורה וכדי להמשיך ולעמול אנו זקוקים לעזרתכם

השקיעו מספר דקות והוסיפו זכויות לעם ישראל