מאמרים על תהילים

הללויה – ברכו את ה חלק ב

חלק ב. בסיפרי נאמר: “שיר המעלות – שיר למי שעתיד לעשות מעלות לצדיקים לעתיד לבוא” (הובא ברש”י מז’ קרא –א). בדומה לרעיון זה, יש שביארו

קרא עוד »

הללויה – ברכו את ה חלק ג

חלק ג. בהמשך לרעיון שבפסקה ב. נעיין לקמן בפירוש הספורנו, ובפירוש הרב החיד”א החולק עליו. א. הספורנו מבאר את מזמורינו בעיקר כקריאה אל התלמידי חכמים

קרא עוד »

הללויה – ברכו את ה חלק ד

ממשיכים בדרכו הרעיונית של הספורנו בביאור המזמור תהילים. א. בדרכו הרעיונית של הספורנו, צועד גם הש”ר הירש, המבאר את המזמור תהילים בעניין גאולת ישראל ושיבתו

קרא עוד »

הללויה – לדוד עבדי

“את צמח דוד עבדך” הכי גרסינן, ולא כקצת שמחסרים תיבת עבדך. ונוסחא אלימתא היא, אי בעית אימא קרא, ואי בעית אימא סברא, אי בעית אימא

קרא עוד »

תהילים הספר והעם

הרב משה עמיאל מחבר מהדורת “כתר מלכות” לספר התהלים כך נאה וגם יאה להגדיר את משמעותו של ספר התהילים בימינו, ובעצם נכון הדבר בכל מהלך

קרא עוד »
מאמרים על תהילים
מאמרים על תהילים