יום רביעי, י”ח תמוז התשפ”ד
Search
Close this search box.

שתף:

פרשת נשא – שבועות – דבר הרב

פרשת נשא - שבועות - דבר הרב

ב”ה

גם את\ה אתה יכול לקבל את התורה!

בעמדנו בשבת קודש שהיא גם ערב שבועות הלב מתמלא בכמיהה לקבלת התורה.
חז”ל מספרים לנו בפרקי אבות שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.  וכל כך למה? כיוון שאדם שיודע את תכלית בריאתו ואת כיוון חייו שהשם ייעד לו, יש לו שלווה פנימית.  שכן התורה ומי שעוסק בה מכוונים להיות דבוקים לרצון השם.   ואף שאין הכוונה חלילה ללומד ושוכח מיישוב העולם ודרך הארץ. שהרי נאמר שמי שאומר שאין לו אלא תורה אפילו תורה אין לו (כי התורה ניתנה על מנת ליישב את העולם ולעשות ממנו דירה לו ית’) –  עם כל זאת אין מקרא יוצא מידי פשוטו שאותו אחד שמגמתו ועסקו בעמל הלימוד שבתורה בוודאי הוא בן חורין אמיתי.

כי העולם הזה מלא בתאוות ותענוגים גופניים (גם הרוחניים שבהם, וגם הם קשורים למציאות האדם), ועל כן העולם מלשון העלם מסתיר ומעלים מהאדם את האור הגנוז והנפלא שבתורה, שרק שכל הנבדל מכבלי תאוות העולם יכול לראותו.  כי ההעלם מקיף ומסובב אותו בכל מיני רצונות ומרגילו ברגילויות ותאוות רבות מהם מותרים ואפילו אסורים ח”ו, כדי שלא יוכל לעזבם ולהשתחרר מלפיתתם ח”ו, וככל שאדם עסוק יותר בענייני העולם הזה כך הוא טרוד בהם ואינו פנוי לעסוק בתורה.  ואף שיכול להיות שיממש את תאוותיו – לעולם לא יבוא על ידם לסיפוק אמיתי, ושלמות נפשית, כי לא לכך נוצר האדם, ולא עבורם היא תכלית בריאתו, ולכן לעולם לא ימצא להם מקום בנפשו אלא בגופו ובדמיונותיו בלבד.

אך העוסק בתורה על אף שנדרשים ממנו עמל ויגיעה גדולים ביותר, כדי לעסוק בה באמת לאמיתו, אין הוא מבולבל וקצר נפש, כי אדרבא ככל שיסבול עליו את עול התורה מחשבותיו מחודדות יותר ותאוותיו לעולם הזה ממועטות יותר, וכמאמר חז”ל הוי ממעט בעסק ועוסק בתורה וכמו שאמרו שם (בפרקי אבות) שכל המקבל עליו עול תורה נוטלים ממנו… עול דרך ארץ…. כי סוף סוף עוסק הוא בתכלית בריאתו ואין לך שמחה גדולה יותר מידיעת האדם את כיוון הליכתו ומגמתו, בחייו הקצרים והחולפים, וככל שמתחזק בלימודו ויודע את רצון בוראו, וככל שהדבר מתאמת ומתחזק אצלו היטב, שהרי מבין דבר מתוך דבר – מה נכון יותר ומה נכון פחות, (ונדבק עוד ועוד באמת, וממילא בהבנה ובהיקש נכונים כנגד זה, גם  נתרחק יותר מן השקר) –  הנה מן העמל הזה נעשית שמחה גדולה עד מאוד,  ועד שאפילו יהיה הוא חלילה אסור בבית האסורים כמהר”ם מרוטנברג זצ”ל  או נמצא במערה שנים רבות כרשב”י, הנה לא יוכלו לעולם לפגוע בהיותו בן חורין. כי מאיר הוא ואף נשמתו מאירה מעבר לכל גבולות הגוף.

ולכן אהוביי וחבריי, בעומדנו בערב חג השבועות, הנני קורא לכל אחד ואחת מכם. זה הזמן להתחזק בלימוד התורה. שכן הפוך בה והפוך בה שהכל בה, כי כל יהודי אם יתאמץ ויתחזק בה, ודאי ימצא בה מרגוע לנפשו.
ואל יאמר האדם שיום יבוא וילמד – שהרי אמרו חז”ל אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה…   ואל יאמר שאין ביכולתו ללמוד.  כי על זה אמר שלמה המלך “אם תחפשנה ככסף וכמטמונים תבקשנה אז תבין יראת השם ודעת אלוקים תמצא”, ואל יאמר האומר מי ילמדני, כי, אם תשא תפילה אמיתית על הדבר הזה,  ודאי השם לא יעזבך בלא עזרה אמיתית שתגיע אף מקצה הארץ, ומי שמחזר אחר התורה זוכה לסייעתא דשמיא גדולה מאוד.  ואל יאמר כבר זקנתי ואיך אספיק.  כי התורה לא נמדדת לפי כמות הלימוד אלא בעמל והיגיעה של האדם במקום שבו הוא דווקא נמצא.   והרי בכל רגע ורגע שלומד, כל אחד לפי דרגתו נעשה בן חורין יותר, ונעשה שמח ומאושר יותר.   אשר על כן בערב שבועות זהו  הזמן המסוגל לכל אחד ואחת, לקחת על עצמו קביעת עיתים לתורה, כזו שהיא גדולה יותר ממה שלקח על עצמו אשתקד. ובלי שום ספק יזכה לראות סייעתא דשמיא אדירה בעזרה שיקבל ודאי מלמעלה.  וכל שצריך הוא רק להתחיל ולהיות עקבי בשמירת הזמנים.  ובזכות החלטות טובות שכאלו זוכים לחרות אמיתי וגאולה פרטית וכללית בע”ה בקרוב ממש.

בברכת חג שמח ולקבל התורה בשמחה ובפנימיות.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ההרשמה התבצעה וצוות הללויה ירשום את האותיות בספר עבור החיילים הגיבורים שלנו. יחד ננצח.

שימו לב!

כדי לכתוב ספר תורה וכדי להמשיך ולעמול אנו זקוקים לעזרתכם

השקיעו מספר דקות והוסיפו זכויות לעם ישראל