יום שישי, ו’ תמוז התשפ”ד
Search
Close this search box.

שתף:

מעלת לימוד תורה – אין ייאוש, תמיד אפשר לחזור לדרך התורה

מטרתו של היצר הרע, היא להפיל את האדם ולהטותו מדרך האמת.
לפעמים אדם נכנס לייאוש אחרי שהוא נפל באיזו שהיא עבירה, והוא אומר לעצמו: זהו ה’ יתברך לא אוהב אותי יותר, אך זוהי טעות גדולה, וחובה על האדם לדעת שה’ אוהב אותו ובחיים לא יעזוב אותו כי לא משנה מה אתה תעשה – אתה הבן שלו ותמיד אפשר לחזור לאבא, על ידי תשובה!

אדם שעושה עבירות נקרא – “בעל עבירות”, לעומתו אדם שלומד תורה נקרא – “בן תורה”, ונשאלת השאלה: מדוע הוא לא נקרא “בעל תורה”? את ההסבר לכך שמעתי מהרב ישראל לביאד שליט”א: כיון שבדומה לבעל שיכול לגרש את אשתו, כך גם אדם שעושה עבירות יכול לגרש את העבירות שביצע ולהתחתן עם המצוות, ע”י שיעשה תשובה על אותן העבירות ולאחר מכן ילמד תורה בכדי להתחיל לקיים את מצוות ה’.
אך בניגוד לכך לומד התורה הוא הבן של התורה, וכמו שהבן לא יכול להיפרד מאביו לעולם, כך גם אדם שעושה מצוה, לא משנה מה הוא יעשה אחר כך, המצוה שהוא קיים נשארת עמו לעד.

בשעה ששאל הקב”ה את עם ישראל: אם הם רוצים לקבל את התורה, מה השיבו בני ישראל? “נעשה ונשמע”, ומה ה’ יתברך עשה אחרי שהם אמרו זאת? אמר רבי אבדימי בר חמא (שבת פח.): כפה הקב”ה עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם: אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לא תקבלו אותה, שם תהיה קבורתכם!

נשאלה השאלה: מדוע ה’ יתברך היה צריך לנהוג בדרך זו, הרי כבר בתחילה אמרנו שאנו רוצים לקבל את התורה הקדושה? אלא שמעתי מהרב נתנאל סנדרו שליט”א: שיש ללמוד מהדרך שנהג בה ה’ יתברך יסוד ומסר עצום: על פי דין תורה (עיין חומש דברים כ”ב, כ”ט) עונשו של אדם שאנס נערה דינו שיהיה חייב להישאר עימה לעד ולא ניתנת לו האפשרות לעזוב אותה לעולם, בדומה לכך מה עשה הקב”ה? אנס אותנו לקבל את התורה, בכדי שאם יבואו המקטרגים ויקטרגו על עם ישראל ויאמרו: ריבונו של עולם תראה איך הבנים שלך חוטאים לפניך, תעזוב אותם! ישיב להם הקב”ה: אני מצטער, אינני יכול לעזוב אותם לעולם, כיון שאנסתי אותם לקבל את התורה במעמד הר סיני, וכעת אין לי אפשרות אחרת אלא מחויב אני להישאר עמם לעד!
והביא ראייה חברי אור עמירה הי”ו ממה שאנו מתפללים ערבית, שכך אנו אומרים: “ואהבתך לא תסור ממנו – לעולמים” – כי ה’ יתברך כביכול אנס אותנו ולכך הוא חייב להישאר איתנו לעולמים!!

כתב רבנו נחמן מברסלב בספרו “משיבת נפש” (אות ה’): כשצריך האדם לעלות מדרגה לדרגה צריך שתהיה לו תחילה ירידה קודם העלייה, כי הירידה היא תכלית העלייה.
ומזה יכול כל אדם להבין כמה הוא צריך להתחזק בעבודת ה’ ולא יפול לעולם בדעתו מכל הנפילות והירידות שבעולם, כי אם יתאמץ ויתחזק לבלי להסתכל על זה בשום אופן שבעולם אפילו אם יעבור עליו מה שיעבור, יזכה לבסוף שיתהפכו כל הירידות לעליות כי הירידה היא תכלית העלייה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ההרשמה התבצעה וצוות הללויה ירשום את האותיות בספר עבור החיילים הגיבורים שלנו. יחד ננצח.

שימו לב!

כדי לכתוב ספר תורה וכדי להמשיך ולעמול אנו זקוקים לעזרתכם

השקיעו מספר דקות והוסיפו זכויות לעם ישראל