יום שישי, ו’ תמוז התשפ”ד
Search
Close this search box.

שתף:

רבי נחמן מברסלב על מעלת תהילים

רבי נחמן מברסלב על מעלת תהילים

רבי נחמן מברסלב על מעלת תהילים

אשרי האיש הלומד תהילים

שהוא תקווה טובה לכל מבקש רחמי ה’ והאל יתברך יעננו ביום קראו, שכן התפלל דוד המלך לפני הקב”ה על כל מי שלומד בתהילים, שלא תשוב תפלתו ריקם. וכן כתב מוהר”ן, כי תפלה בחינת מלכות דוד, כמו שכתוב ואני תפלה (תהילים קט. ליקוטי מוהר”ן מהדורא קמא סימן מט אות ב. תה”ל טו).


אשרי האיש הלומד תהילים

שאמירתו מסוגלת לתשובה, כי עיקר התשובה שעשה דוד היתה ע”י ספר תהילותיו שאמרו ברוח הקודש ובהתעוררות גדולה מאד, וכן עושים רבים מיראי ה’ המרבים בתהילים בימי תשובתם ובימים נוראים ועשי”ת ויוה”כ, וכן ראוי לעשות (מוהר”ן זת”ע, בספר השתפכות הנפש, מאמרים אות ב. תה”ל יד. וכן מורים פוסקים רבים בהלכה למעשה, וכמ”ש בשו”ת שבות יעקב חלק ג סימן קכח, ועוד הרבה).


אשרי האיש הלומד תהילים

שהם מסוגלים מאד לרפאות את החולה להיות לו בטחון רק על השם יתברך שעל ידי אמירת תהילים יושיעו השם. והביטחון הוא בחינת משענת, כמו שהאדם נשען על המטה כן הוא נשען על הביטחון שבוטח שיושיעו השם. כמו שאמר דוד ויהי ה’ למשען לי, ועל כן על ידי זה נתרפא החולה (מוהר”ן בספר השתפכות הנפש אות כז. וע”ע במ”ש הגר”ח פלאג’י זצ”ל בהק’ לספרו הכתוב לחיים).


אשרי האיש הלומד תהילים

וע”י הנגינה באמירתם הוא זוכה להידבק בקב”ה. וכמו שביאר מוהר”ן, שעיקר החבור והדבקות לשם יתברך שהוא מרומם ונשגב מאד מזה העולם השפל והגשמי והנמוך מאד אפילו למי שחטא ונתרחק מאד מאביו שבשמים. הוא רק על ידי ספר תהילים שיסד דוד המלך, עליו השלום, שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, שכלול מכל העשרה מיני נגינה.


וכן רואים בחוש שאפילו האדם הרחוק מאד מהשם יתברך ומונח בדיוטא התחתונה מאד, על פי רב על ידי ניגון שמנגן וכוונתו לשמים נתעורר להשם יתברך ומזכיר את עצמו היכן הוא בעולם, כי על ידי נגינה עקר התחברות שני דברים שהם כמו שני הפכים כנ”ל. כן על ידי אמירת תהילים שכלול מכל העשרה מיני נגינה בודאי יכולים להידבק ולהתחבר להשם יתברך מכל מקום שהוא (מוהר”ן זת”ע בספר השתפכות הנפש, אות צט).


אשרי האיש הלומד תהילים

שע”י אמירתם הוא עוסק לתקן שברי הלוחות בתיקון כל העולמות, ומדבק לבו לה’ יתברך.


וכך ביאר מוהר”ן, כי עקר החבור והדבקות מעולם הזה, הגשמי, להשם יתברך שהוא מרומם ונשגב מאד, בפרט מי שחטא ונתרחק מאד מאביו שבשמים, הוא על ידי ניגון וזמרה, שהוא בחינת כל השירות והתשבחות שאומרים להשם יתברך, ועל זה יסד דוד המלך, עליו השלום, כל ספר תהילים, שכלול מכל עשרה מיני נגינה, כי הוא בחינת משיח, שעוסק לתקן פגם שברי לוחות, שעל ידי זה היו כל החורבנות ודוד, שהוא משיח, שעוסק לתקן זאת, שהוא תיקון כל העולמות, על כן יסד ספר תהילים הכלול מעשרה מיני נגינה, כי על ידי עשרה מיני נגינה מתקנים שברי לוחות, כי על ידי ניגון לשם שמים מדבקים ומחברים הלב להשם יתברך מכל מקום שהוא, עד שיוכל לקבל אור אותיות התורה (מוהר”ן זת”ע בספר עצות ישרות, ערך נגינה).


אשרי האיש הלומד תהילים

כי אמירת תהילים מעלה גדולה כאלו אמרם דוד המלך, עליו השלום, בעצמו. כי הוא אמרם ברוח הקדש. והרוח הקדש מונח בתוך התבות וכשאומר המזמורי תהילים הוא מעורר ברוח פיו את הרוח הקדש, עד שנחשב כאלו אמרם דוד המלך, עליו השלום, בעצמו (מוהר”ן בספר השתפכות הנפש אות כז).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ההרשמה התבצעה וצוות הללויה ירשום את האותיות בספר עבור החיילים הגיבורים שלנו. יחד ננצח.

שימו לב!

כדי לכתוב ספר תורה וכדי להמשיך ולעמול אנו זקוקים לעזרתכם

השקיעו מספר דקות והוסיפו זכויות לעם ישראל