יום שני, י”ד ניסן התשפ”ד
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מרים שלי

תיקון המידות כיצד?

“ויאמר ה’ אדוני אברהם הקרה נא לפני היום” הסבא מנובהרדוק זצ”ל הקשה בספר “מדרגות האדם” כמה קושיות בעניין התנהגותו ודבריו של אליעזר עבד אברהם. א.

קרא עוד »

בטל רצונך מפני רצונו

שכרה של ההתבטלות שאנו נדרשים מכוח דברי התנא: “בטל רצונך מפני רצונו”, מובטח בהמשך דברי המשנה: “כדי שיבטל רצון אחרים מפי רצונך”.

קרא עוד »

הדין וההמלכה – תלויים זה בזה

יודעים אנו כי בראש השנה ישנם שני ענינים: האחד – ביום זה הקדוש ברוך הוא דן את בריותיו וכל באי העולם עוברים לפני כבני מרון. והשני – מוטלת עלינו החובה להמליך את הקדוש ברוך הוא על העולם – “מלוך על כל העולם כולו בכבודך”.

קרא עוד »

האמונה השלימה ההכרה שהכל נעשה על פי רצונו יתברך

“לא תירא מהם כי ה’ אלוקיך עמך המעלך מארץ מצרים”.
חובת המאמין השלם אומר הגר”י לוינשטיין זצ”ל להאמין שאין נבצר מהקדוש ברוך הוא לעשותו! האדם חייב לדעת ולהכיר שאין בטבע ובבריאה שום חוק עצמאי ,אלא הגל נעשה על פי רצונו יתברך.

קרא עוד »

התחזקות פירושה שבירת הרצון

“ראה אנוכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה”.
“ברכה וקללה למה נאמר, לפי שנאמרו ‘החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והקללה'”.
שמא יאמרו ישראל ונתן המקום לפנינו שתי דרכים מדרך החיים ודרך המוות, נלך באיזו שנרצה. תלמוד לומר: ‘ובחרת בחיים’.

קרא עוד »

חיים שיש בהם יראת שמים ויראת חטא

“ועתה ישראל מה ה’ אלוקיך שאל מעמך כי אם ליראה”.
הגדרת מצוות היראה כיסוד המצוות מחייבת אותנו. אמר הג”ר אורי שרגא הלוי קלרמן שליט”א עלינו לבדוק אם אנו מקיימים מצווה זו בדקדוק.

קרא עוד »

ההרשמה התבצעה וצוות הללויה ירשום את האותיות בספר עבור החיילים הגיבורים שלנו. יחד ננצח.

שימו לב!

כדי לכתוב ספר תורה וכדי להמשיך ולעמול אנו זקוקים לעזרתכם

השקיעו מספר דקות והוסיפו זכויות לעם ישראל